„Danske Bank“ gresia patikrinimas dėl pinigų plovimo
Es­ti­jos fi­nan­si­nės prie­žiū­ros tar­ny­ba įta­ria „Dans­ke Bank“ fi­lia­lą Es­ti­jo­je ap­ga­vus tar­ny­bą ir svars­to ga­li­my­bę pra­dė­ti šio ban­ko fi­lia­lo at­žvil­giu pa­ti­kri­ni­mą dėl pi­ni­gų plo­vi­mo.

Tarnyba pranešė, kad 2014 metais „Danske Bank“ Estijos filiale atlikto patikrinimą, kurio metu buvo nustatyta didelio masto, tęstinių ir sisteminių kovos su pinigų plovimu taisyklių pažeidimų. Inspektoriai, be kita ko, išsiaiškino, kad „Danske Bank“ nepakankamai patikrino savo klientę bendrovę „Lantana Trade LLP“.

„Danske Bank“ Estijos filialas taip pat patikros metu nepateikė pakankamų įrodymų, kad buvo atlikta tinkama vidinė banko analizė, kurios metu buvo nustatytas ar įtartas tikrasis „Lantana Trade LLP“ naudos gavėjas. Banko neveiklumas šios kompanijos atžvilgiu yra Finansinės priežiūros tarnybos pretenzijų bankui objektas, nurodo tarnyba.

Potencialus tarnybos klaidinimas patikros metu yra rimtas nusižengimas, jeigu „Danske Bank“ turėjo papildomos informacijos apie minėtą įmonę ir jos nepateikė patikros metus. Finansų tarnyba svarsto galimybę atlikti atitinkamas patikras, kad tai išsiaiškintų.

Finansinės priežiūros tarnybos atstovė spaudai Piret Lakson sakė, kad patikra nėra vieša, todėl tarnyba nekomentuos, ar ir kada ji bus atlikta.

Kaip skelbta anksčiau, Didžiosios Britanijos leidinys „The Guardian“, remdamasis nutekėjusiais tyrimų duomenimis, pranešė, jog per „Danske Bank“ Estijos filialą plauti pinigai buvo susiję su Rusijos prezidento Vladimiro Putino giminaičiais ir Rusijos saugumo tarnybos FSB darbuotojais.

Anot „The Guardian“, 2013-ųjų vasarą „Danske Bank“ darbuotojai aptiko, kad Didžiosios Britanijos bendrovė „Lantana Trade LLP“ pateikė tikrovės neatitinkančius veiklos duomenis, tvirtindama, kad jos finansinė apyvarta yra kukli. Tačiau paaiškėjo, jog šiai bendrovei priklausė labai solidžių sumų indėliai, o jos mokėjimai kasdien siekdavo milijoną eurų. „Lantana Trade LLP“ sąskaita buvo atidaryta 2012-ųjų pabaigoje ir uždaryta po 11 mėnesių.

Tokią informaciją Danijos laikraščiui „Berlingske“ nutekinęs asmuo tvirtino, jog nors banko darbuotojams iš pradžių nesisekė nustatyti tikrųjų „Lantana Trade LLP“ savininkų, kurie slėpėsi už Maršalų bei Seišelių salose registruotų ofšorų, tačiau vėliau paaiškėjo, kad jų tarpe buvo Rusijos prezidento pusbrolis Igoris Putinas ir su FSB susiję asmenys.

Pasak „Berlingske“ informatoriaus, „Danske bank“ Estijos filialo darbuotojai išsiaiškino, kad „Lantana Trade LLP“ buvo glaudžiai susijusi su 2016-aisiais veiklą nutraukusiu Rusijos „Promsberbank“, kurio valdyboje dirbo V. Putino pusbrolis. Į įtariamųjų sąrašą taip pat pateko ryšių FSB turintis bankininkas Aleksandras Grigorjevas bei Aleksejus Kulikovas, kuris 2016 metais buvo suimtas ir apkaltintas didelio masto finansinėmis machinacijomis.

Oficialų tyrimą „Danske bank“ pradėjo tik 2017 metais, vadovauti Estijos filialo vidaus audito grupei pasamdęs Danijos žvalgybos tarnybos vadovą Jensą Madseną.