„Brexit“ sutarties kritikai gali pakenkti JK demokratijai, įspėja May
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos mi­nis­trė pir­mi­nin­kė The­re­sa May „Bre­xit“ su­tar­ties kri­ti­kus įspė­ja, kad, prieš­ta­rau­da­mi šios su­tar­ties pro­jek­tui, ku­rį ji su­de­rė­jo su Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES), jie ga­li pa­kenk­ti Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos de­mo­kra­ti­jai ir eko­no­mi­kai.

Savaitraštyje „The Mail on Sunday“ paskelbtame straipsnyje Th. May pabrėžė, jog sutartis, dėl kurios ji sutarė su Europos Sąjunga, yra vienintelė, kuria paisoma 2016 metais įvykusio referendumo rezultato, ginamos darbo vietos, o žmonėms ir įmonėms užtikrinamas tikrumas.

Gruodžio mėnesį paaiškėjus, kad įstatymų leidėjai nepritars „Brexit“ sutarties projektui, Th. May buvo priversta atidėti parlamente planuotą balsavimą šiuo klausimu.

Diskusijas dėl „Brexit“ sutarties įstatymų leidėjai atnaujins trečiadienį.