„Brexit“ sutartį pasirašys ES viršūnės
Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Do­nal­das Tus­kas ket­vir­ta­die­nį pa­skel­bė, kad lap­kri­čio 25 die­ną bus su­reng­tas Eu­ro­pos Są­jun­gos vir­šū­nių ne­pap­ras­ta­sis su­si­ti­ki­mas, per ku­rį ly­de­riai, kaip pla­nuo­ja­ma, pa­si­ra­šys anks­čiau šią sa­vai­tę su Di­džią­ja Bri­ta­ni­ja su­de­rin­tą ir Lon­do­no vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tą „Bre­xit“ su­tar­tį.

Šis D. Tusko pareiškimas yra svarbi paspirtis Jungtinės Karalystės vyriausybės vadovei Theresai May, kurios laukia nelengva užduotis įtikinti šiam susitarimui pritarti susiskaldžiusį šalies parlamentą, pasidalijusį į uolių „Brexit“ šalininkų ir priešininkų stovyklas, abi kritikuojančias premjerę.

Likusių 27 ES valstybių ambasadoriai šios savaitės pabaigoje susitiks pasidalyti savo įžvalgomis apie susitarimo projektą, sakė D. Tuskas ir pridūrė, jog viliasi, kad „komentarų nebus per daug“.

Jie taip pat apžvelgs, kaip rengiama „bendra politinė deklaracija“ dėl būsimų Briuselio ir Britanijos santykių. Anot D. Tusko, šis dokumentas kartu su Londonu turėtų būti galutinai parengtas iki antradienio, o tada pateiktas išnagrinėti valstybių narių pareigūnams.

„Tuomet, jeigu neįvyks nieko nepaprasta, surengsime Europos (Vadovų) Tarybos susitikimą, kad užbaigtume derinti ir formalizuotume „Brexit“ susitarimą. Jis įvyks sekmadienį, lapkričio 25 dieną, 9 val. 30 min.“, – pareiškė D. Tuskas.

D. Tuskas šią žinią paskelbė per Briuselyje surengtą spaudos konferenciją su ES vyriausiuoju „Brexit“ derybininku Micheliu Barnier. Ankstesnę dieną Jungtinės Karalystės vyriausybė po penkias valandas trukusių įtemptų debatų išreiškė „kolektyvinį“ pritarimą 585 puslapių apimties „Brexit“ sutarties projektui.

D. Tuskas padėkojo M. Barnier ir jo komandai už darbą. Anot Europos Vadovų Tarybos pirmininko, šių žmonių dėka „Brexit“ žala bus mažesnė ir bus užtikrinti ES interesai.

M. Barnier savo ruožtu sakė, kad susitarimas yra „sąžiningas ir subalansuotas“, nors sulaukė neigiamų vertinimų iš „Brexit“ šalininkų Th. May vyriausybėje, kaltinančių premjerę ignoruojant rinkėjų valią, pareikštą 2016 metų birželį vykusiame referendume.

Sutartis apima piliečių teises, Britanijos finansinių įsipareigojimų klausimo sprendimą ir planus dėl pereinamojo laikotarpio po „Brexit“, per kurį abi pusės tikisi pasiekti naują prekybos susitarimą.

Kontroversiškiausia sutarties nuostata – „apsidraudžiamasis mechanizmas“ (backstop), numatantis, kad Britanija liks ES muitų sąjungoje, kol bus sudaryta nauja prekybos sutartis. Tai leis išvengti patikrų pasienyje su Airijos Respublika.

„Brexit“ šalininkai būgštauja, kad dėl to Britanija liks „vasaline valstybe“, neribotam laikui susieta su ES.