„Brexit“ šalininkams skirta bauda
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos „Bre­xit“ ša­li­nin­kų ofi­cia­lia­jai kam­pa­ni­jai „Vo­te Lea­ve“ (Bal­suok už pa­si­trau­ki­mą) bu­vo skir­ta bau­da už iš­lai­dų tai­syk­lių pa­žei­di­mą, an­tra­die­nį pa­skel­bė ša­lies Rin­ki­mų ko­mi­si­ja ir pri­dū­rė, kad sa­vo ty­ri­mo me­džia­gą per­da­vė po­li­ci­jai.

Komisijos Politinio finansavimo ir priežiūros skyriaus direktorius Bobas Posneris informavo, kad buvo atliktas „išsamus tyrimas dėl „Vote Leave“ išlaidų ir agitavimo“. Taip buvo tiriama mažesnės „Brexit“ šalininkų organizacijos „BeLeave“ veikla referendumo kampanijos metu.

„Radome patikimų įrodymų, kad abi grupės turėjo bendrą planą, nedeklaravo savo bendradarbiavimo ir nesilaikė teisėtų išlaidų apribojimų“, – pareiškė B. Posneris.

„Tai labai rimti parlamento priimtų įstatymų, turinčių užtikrinti rinkimų ir referendumų sąžiningumą bei skaidrumą, pažeidimai“, – pridūrė jis.

Rinkimų komisijos ataskaitoje nurodoma, kad kampanija „Vote Leave“ viršijo 7 mln. svarų (7,9 mln. eurų) nustatytą teisėtų išlaidų limitą beveik 500 tūkst. svarų (565 tūkst. eurų) suma.

„Vote Leave“ taip pat pateikė neišsamią išlaidų ataskaitą ir apskritai nepateikė kai kurių kitų išlaidų sąskaitų.

Rinkimų komisijos taip pat sakoma, kad mados dizaino studento Darreno Grimeso įkurta organizacija „BeLeave“ kartu su Kanados skaitmeninės politinės reklamos bendrove „Aggragate IQ“ išleido daugiau nei 675 tūkst. svarų (763 tūkst. eurų) sumą pagal „bendrą planą“, sudarytą su „VoteLeave“.

„Vote Leave“ buvo skirta 61 tūkst. svarų (69 tūkst. eurų) bauda, o D. Grimesui teks sumokėti 20 tūkst. svarų (23 tūkst. eurų).

„Tyrimo dokumentai buvo perduoti Londono policijai, siekiant išsiaiškinti, ar kuris nors asmuo padarė susijusių nusikaltimų, nepriklausančių mūsų kaip priežiūros institucijos kompetencijai“, – sakoma ataskaitoje.