„Brexit“ derybininkas prašo nukelti procesą
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sia­sis „Bre­xit“ de­ry­bi­nin­kas Mi­che­lis Bar­nier pa­siū­lė vie­nais me­tais pra­tęs­ti pe­rei­na­mą­jį lai­ko­tar­pį po Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pa­si­trau­ki­mo iš Bend­ri­jos, sie­kiant iš­ei­ti iš ak­la­vie­tės, į ku­rią, ne­su­ta­riant dėl Ai­ri­jos sie­nos, pa­te­ko de­ry­bos, tre­čia­die­nį pra­ne­šė ES dip­lo­ma­tai.

M. Barnier trečiadienį pareiškė, kad „viena iš galimybių yra pratęsti pereinamąjį laikotarpį vienais metais (iki 2021-ųjų)“, siekiant gauti daugiau laiko deryboms dėl prekybos susitarimo, naujienų agentūrai AFP sakė ES diplomatai.

Šis pasiūlymas buvo paskelbtas prieš Britanijos vyriausybės vadovei Theresai May trečiadienį susitinkant su griežtai nusiteikusiais ES lyderiais.