„Amnesty International“: kruvini susirėmimai Gazos Ruože – „baisus pažeidimas“
Kru­vi­ni su­si­rė­mi­mai Ga­zos Ruo­že pa­sie­ny­je su Iz­rae­liu yra „bai­sus“ žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mas, pir­ma­die­nį par­eiš­kė tarp­tau­ti­nė žmo­gaus tei­sių or­ga­ni­za­ci­ja „Am­nes­ty In­ter­na­tio­nal“.

Pirmadienį per kruvinus susirėmimus prie Gazos Ruožo sienos nuo Izraelio ugnies žuvo 37 palestiniečiai ir dar šimtai buvo sužeisti. Tai buvo daugiausiai žmonių gyvybių pareikalavusi diena per pastaruosius kelis konflikto metus.

„Gazos Ruože stebime baisų tarptautinės teisės ir žmogaus teisių pažeidimą... Tai privalo nedelsiant baigtis“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Londone įsikūrusi organizacija.

„Amnesty International“ pranešė, kad per susirėmimus prie Izraelio sienos, kuriuos išprovokavo Vašingtono sprendimas perkelti savo ambasadą į Jeruzalę, žuvo 38 asmenys – vienu daugiau nei Gazos sveikatos apsaugos ministerijos pateiktame pranešime.

Pasak žmogaus teisių gynėjų, dar daugiau nei 500 žmonių buvo sužeisti „koviniais šaudmenimis“, gauta daug pranešimų apie sužeidimus galvos ir krūtinės srityse.

„Tai yra tarptautinių normų pažeidimas, kai kuriais atvejais tai panašu į tyčinį žudymą, kuris prilygsta karo nusikaltimams“, – sakė Philipas Lutheris, žmogaus teisių organizacijos „Amnesty International“ padalinio Artimiesiems Rytams ir Šiaurės Afrikai direktorius, savo atskirame pranešime.

„Smurtas darosi nesuvaldomas, Izraelio pareigūnai turi nedelsiant pažaboti kariuomenę, kad būtų išvengta daugiau netekčių ir sunkių sužeidimų“, – nurodoma jame.

Savo pareiškimą „Amnesty International“ paskelbė „atsakydama į pranešimus apie dešimtis žuvusių palestiniečių“ per protestus, kuriuos išprovokavo JAV ambasados perkėlimas.

„Augantis žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius šiandien tik išryškina skubią būtinybę uždrausti ginklus“, – pridūrė Ph. Lutheris.

„Nors kai kurių protestuotojų veiksmuose galėjo būti tam tikro smurto, ta