„Airbnb“ nebeleis nuomoti būsto Izraelio nausėdijose
JAV bend­ro­vė „Airbnb“, lei­džian­ti žmo­nėms siū­ly­ti nuo­sa­vo būs­to trum­pa­lai­kę nuo­mą, pra­ne­šė, jog iš sa­vo są­ra­šų pa­ša­lins vi­sus Iz­rae­lio nau­sė­di­jo­se oku­puo­ta­me Va­ka­rų Kran­te esan­čius bu­tus, na­mus ir ka­ra­va­nus.

Palestiniečiai šį žingsnį pasveikino, tačiau Izraelis jį pavadino gėdingu ir pagrasino bendrovę paduoti į teismą.

Pagal tarptautinę teisę žydų nausėdijos okupuotame Vakarų Krante yra neteisėtos, nors Izraelis su tuo nesutinka.

Anksčiau palestiniečiai ir žmogaus teisių aktyvistai kritikavo „Airbnb“, kad ši bendrovė leisdavo nuomai siūlyti būstus, esančius Izraelio nausėdijose.

Įmonės išplatintame pranešime teigiama: „JAV įstatymai leidžia tokioms bendrovėms kaip „Airbnb“ turėti verslo ryšių su šiomis teritorijomis. Taip pat daugelis tarptautinėje bendruomenėje laikosi nuomonės, kad įmonės neturėtų ten užsiimti verslu. Mat jos neturėtų pelnytis iš žemių, iš kurių buvo išstumti žmonės.“

Todėl įvertinę situaciją jie nusprendė pakeisti savo praktiką. „Nusprendėme, kad turėtume pašalinti sąrašus su būstais Izraelio nausėdijose Vakarų Krante, nes jie yra izraeliečių ir palestiniečių konflikto šerdis“, – pažymima bendrovės pranešime.

Kaip sakė Palestinos išsivadavimo organizacijos (PIO) generalinis sekretorius Saebas Erekatas, be galo svarbu, jog „Airbnb“ laikytųsi tarptautinės teisės pozicijos, kad Izraelis yra okupuojanti jėga, o Izraelio nausėdijos Vakarų Krante, taip pat ir ir okupuotoje Rytų Jeruzalėje, yra neteisėtos“.

Tačiau Izraelio turizmo ministras Yarivas Levinas pareiškė, kad „Airbnb“ sprendimas yra „labiausiai niekam tikęs iš visų niekam tikusių kapituliacijų boikoto pastangoms“. Jis pridūrė, kad Izraelis pateiks ieškinį prieš „Airbnb“ JAV teismuose.

Nuo 1967 metų, kai per šešių dienų karą Izraelis okupavo Vakarų Krantą ir Rytų Jeruzalę, šiose teritorijose buvo pastatyta apie 140 nausėdijų, jose gyvena apie 600 tūkst. žydų. Nausėdijų statybos vyksta nuolatos.

Palestiniečių požiūriu – tai bene pagrindinė kliūtis taikai ir trokštamai Palestinos valstybei, nes ji turėtų būti įkurta būtent toje žemėje, kurią yra išraižiusios ir į daug mažų teritorijų padalijusios nausėdijos.

Izraelio požiūriu, šis argumentas – tik pretekstas vengti tiesioginių taikos derybų.