Tomas Venclova: 2 eilėraščiai ir 3 įžvalgos

...

.

.

.

...