LŽ studija: krikščionybė ir homoseksualumas Lietuvoje ir pasaulyje
Katalikybės ir kitų krikščioniškų religijų santykis su įvairiomis lytinėmis orientacijomis dažnai pateikiamas kaip žūtbūtinė kova už „tradicines“ vertybes. Tačiau faktai byloja, kad didelis konkrečios visuomenės religingumas anaiptol nereiškia visuotinės LGBT asmenų diskriminacijos… kol kurstymas prieš „kitokius“ žmones netampa kraštutinių jėgų politine darbotvarke. Išsamiai apie krikščioniškų religijų santykį su lytiškumo realijomis LŽ studijoje diskutuojame su Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos katedros vedėja profesore Milda Ališauskiene ir žmogaus teisių aktyvistų Tomu Vytautu Raskevičiumi.