Atakos prieš aktyvistus Ukrainoje

Ukrainoje sistemiškai užpuldinėjami aktyvistai.