5 Virgilijaus Noreikos citatos

In memoriam Virgilijus Noreika. Penkios anapilin išėjusio Maestro citatos. Apie muziką, gyvenimą ir aplodismentus.