VU mokslininko projektas apdovanotas Vokietijos kosmoso centro prizu
Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­to (VU FF) dok­to­ran­tas Jur­gis Alek­sand­ra­vi­čius su ko­le­ga dr. Sau­liu­mi Ru­džiu lai­mė­jo Eu­ro­pos pa­ly­do­vi­nės na­vi­ga­ci­jos kon­kur­so spe­cia­lų­jį pri­zą, įsteig­tą Vo­kie­ti­jos kos­mo­so cen­tro.

Kosmoso Oskarais pramintame tarptautiniame konkurse apdovanojami inovatyviausi palydovinės navigacijos panaudojimo būdai. „Vokietijos kosmoso centras DLR šiame konkurse buvo įsteigęs specialųjį prizą už projektus, skirtus aviacijai, ir tarp maždaug 40-ies dalyvių iš visos Europos, mūsų projektas paskelbtas geriausiu“, – pasakojo J. Aleksandravičius.

Laimėtojų projektas skirtas aviacijos sistemų saugumo patobulinimui. Oro eismo kontrolės sistemoje naudojamas radijo ryšio standartas, vadinamas ADS-B, yra skirtas orlaiviams keistis skrydžio informacija tarpusavyje ir su oro eismo kontrolės postais, esančiais ant žemės. Buvo įrodyta, kad ADS-B ryšys yra nesaugus – jį galima panaudoti siekiant suklaidinti pilotus ir oro eismo kontrolę.

„Mūsų projektas yra ADS-B ryšio saugumo patobulinimas, leidžiantis stipriai sumažinti atakų prieš šią ryšio sistemą grėsmes. Produktą sudaro papildomos antenos, radijo ryšio imtuvas ir programinė įranga. Konkursui mes pristatėme šio produkto prototipą, o dabar planuojame paskelbti mokslinį straipsnį su šios idėjos detalėmis ir toliau vystyti produktą“, – teigė J. Aleksandravičius.