Vis daugiau tyrimų rodo, kad Saulės sistema yra labai keista
Ka­dai­se gal­vo­jo­me, kad vi­sos pla­ne­tų sis­te­mos tu­rė­tų bū­ti pa­na­šios į Sau­lės – ar­ti žvaigž­dės iš­si­dės­čiu­sios uo­li­nės pla­ne­tos, to­li – du­ji­nės mil­ži­nės. Jau pir­mie­ji eg­zop­la­ne­tų at­ra­di­mai šią iliu­zi­ją su­grio­vė, o kuo to­liau, tuo da­ro­si aiš­kiau, kad Sau­lės sis­te­ma, ly­gi­nant su ki­to­mis, yra ne­įp­ras­ta.

Dabar pristatyta analizė, dar vienu aspektu patvirtinanti Saulės sistemos kitoniškumą.

Pasirodo, kitose planetų sistemose visos planetos yra panašaus dydžio, taip pat panašūs gretimų planetų orbitų periodų santykiai. Tuo tarpu Saulės sistemoje yra visiškai kitaip: didžiausios ir mažiausios planetų spinduliai skiriasi apie 30 kartų, orbitų periodų santykiai irgi labai įvairūs.

Kitos įdomios egzoplanetų sistemų savybės – planetų periodų santykiai didesni ten, kur pačios planetos yra didesnės; atstumai tarp planetų orbitų dažniausiai yra apie 20 kartų didesni už zonas, kuriose dominuoja tų planetų gravitacija.

Nagrinėjant planetų poras, toliau nuo žvaigždės esanti planeta dažniau yra didesnė už artimesnę, nei atvirkščiai. Šie rezultatai padės geriau suprasti egzoplanetų formavimosi scenarijus.

Tyrimo rezultatai arXiv.