Vilniuje laukiamas pasaulinis gyvybės mokslų elitas
Rug­sė­jo 26–27 d. Vil­nius taps tarp­tau­ti­niu gy­vy­bės moks­lų cen­tru. Di­džiau­sias Bal­ti­jos ša­ly­se ir spar­čiau­siai Šiau­rės Eu­ro­po­je au­gan­tis gy­vy­bės moks­lų fo­ru­mas „Li­fe Scien­ces Bal­tics“ sa­vo sri­ties eks­per­tus kvies ne tik su­si­pa­žin­ti su nau­jau­sio­mis moks­li­nė­mis ten­den­ci­jo­mis ir at­ra­di­mais, bet ir už­megz­ti ry­šius su at­vyks­tan­čių tarp­tau­ti­nių įmo­nių ir or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vais.

„Per kelerius metus Lietuva padarė milžinišką pažangą gyvybės mokslų srityje. Investicijos į mokslinę infrastruktūrą, mūsų mokslininkų tarptautiniu mastu pripažįstami atradimai ir sėkminga verslo įmonių plėtra rodo, kad esame teisingame pažangos kelyje. Tikimės, kad ketvirtą kartą organizuojamas forumas „Life Sciences Baltics“ dar labiau garsins Lietuvos kaip gyvybės mokslų šalies vardą ir prisidės prie Lietuvos gyvybės mokslo įmonių ir mokslo sėkmės. Laukiame forumo dalyvių net iš 30 šalių“, – pranešime spaudai sako Daina Kleponė, forumą organizuojančios „Verslios Lietuvos“ generalinė direktorė.

Forumą „Life Sciences Baltics“ sudaro tarptautinė mokslinė konferencija, gyvybės mokslų sektoriaus paroda, verslo susitikimai ir startuolių mokymų sesija. Į parodą, kurioje savo produktus ir paslaugas pristatys beveik 70 įmonių ir organizacijų, lankytojai kviečiami nemokamai.

Planuojama, kad šiemet į Vilnių atvyks Japonijos, Izraelio, Jungtinės Karalystės, Kinijos, Vokietijos, Švedijos, Austrijos, Belgijos, Danijos, Latvijos, Estijos mokslo, verslo ir vyriausybinės delegacijos. Lietuvos gyvybės mokslų įmonės, mokslų centrai ir universitetai turės galimybę susitikti su tarptautinių bendrovių ir universitetų atstovais aptarti bendradarbiavimo galimybes.

„Lietuvos gyvybės mokslų įmonių eksportas per septynerius metus išaugo beveik tris kartus. Sukviesdami į Lietuvą daugybę potencialių verslo partnerių, siekiame sudaryti verslui galimybes dar sparčiau atverti kelius į užsienio rinkas. Jau dabar sektoriaus produkcija vertinama tokiose aukštųjų technologijų šalyse kaip JAV, Jungtinė Karalystė, Nyderlandai, Vokietija, tad turime išnaudoti šį potencialą“, – sakė D. Kleponė.

Tarp „Life Sciences Baltics“ dalyvausiančių įmonių yra tarptautinė klinikinių tyrimų bendrovė „Clintec“, „Intertek Pharmaceutical Services“, padedanti verslui vystyti biofarmacinius vaistus, viena didžiausių Baltijos ir Šiaurės šalyse klinikinius tyrimus organizuojančių bendrovių „Medfiles“, pramoninės biotechnologijos milžinė iš Japonijos „Asahi Kasei Bioprocess“, farmacinių ir biofaramcinių produktų tiekėja „Citoxlab“, Japonijos maisto ir cheminių produktų korporacija „Ajinomoto“, pasaulinės farmacijos kompanijai „Amerisource Bergen“ priklausanti logistikos grupė „World Courier“ ir kitos.

Specialus dėmesys bus skiriamas gyvybės mokslų startuoliams iš Baltijos ir aplinkinių šalių. „Versli Lietuva“ kartu su „Johnson & Johnson Innovation“, kartu su „Versli Lietuva“ organizuoja dviejų dienų specializuotus mokymus gyvybės mokslų startuoliams, po kurių 10 geriausių startuolių savo produktus arba jų prototipus pristatys užsienio investuotojams.