Unikali galimybė pasižvalgyti po Mėnulį: leiskitės į virtualią kelionę
Vi­sad no­rė­jo­te pa­siž­val­gy­ti po Mė­nu­lį ati­džiau? NA­SA kvie­čia vi­sus pa­si­ner­ti į vir­tua­lią ke­lio­nę po Mė­nu­lį, uni­ka­lio­je ir ypač aukš­tos ko­ky­bės 4K raiš­ko­je. Ši ke­lio­nė su­kur­ta pa­si­tel­kus duo­me­nis iš NA­SA val­do­mo „Lu­nar Re­con­nais­san­ce Or­bi­ter“ kos­mi­nio erd­vė­lai­vio.

NASA Mokslinių vizualizacijų studija (ang. NASA’s Scientific Visualization Studio) šį virtualų turą po Mėnulį, visiškai naujoje 4K raiškoje, sukūrė panaudodama duomenis iš „Lunar Reconnaissance Orbiter“ kosminio erdvėlaivio.

Vizualizacija juda aplink Mėnulio artimąjį kraštą, tolimąjį kraštą, šiaurinį bei pietinį polius, išryškinant įdomiausius mūsų planetos palydovo bruožus, vietoves ir informaciją surinktą Mėnulio žemėje.

NASA Mokslinių vizualizacijų studija, pasakodama apie vaizdo įrašą, sakė: „Turo metu aplankoma daugybė įdomių vietovių, kurios pasirinktos taip, kad iliustruotų Mėnulio kraštovaizdžio įvairovę.

Kai kurie jų yra artimajame pakraštyje ir yra atpažįstami tiek profesionaliems, tiek mėgėjams stebėtojams iš Žemės. Tuo tarpu kiti bruožai gali būti aiškiai matomi tik stebint iš kosmoso. Kai kurie yra dideli ir seni (Rytų jūra, Pietų ašigalio-Eitkeno baseinas), kiti – mažesni ir jaunesni (Tycho, Aristarcho krateriai). N

uolatos prieblandoje esančios teritorijos, arti polių, yra sunkiai nufotografuojamos, tačiau lengviau matuojamos altimetrijos pagalba, nors kelios „Apollo“ nusileidimo vietovės, esančios sąlyginai arti pusiaujo, buvo atvaizduotos rezoliucija, kuri siekė 25 centimetrus viename pikselyje.“

Šis turas taip pat išryškina mineralinę Aristarcho plokščiakalnio sudėtį, kai kuriose vietovėse arti pietinio polio parodo paviršinio vandens ledo egzistavimo įrodymus bei pažymi gravitaciją aplink ir Rytų jūros baseino viduje.