Trumpas ir aiškus SpaceX planas, kaip kolonizuos Marsą
Sa­vai­tės fil­mu­kas – ke­tu­rių mė­ne­sių se­nu­mo, bet ver­tas pri­si­mi­ni­mo. Spa­ceX pla­nas, kaip ko­lo­ni­zuo­ti Mar­są. Tuo me­tu tai at­ro­dė kaip drą­sios ir ne­rea­lis­tiš­kos sva­jo­nės. 

Dabar, po sėkmingo Falcon Heavy bandymo, atrodo kiek realiau, nors vis dar labai optimistiška. Pirmieji žmonės Marse 2024 metais?

Na, pagyvensime – pamatysime. Laukti liko ne tiek ir daug.