Tiria mįslingą skylutę
Du Ru­si­jos kos­mo­nau­tai pei­liais ir žirk­lė­mis pa­ėmė me­džia­gos mė­gi­nių iš vie­tos, kur su Tarp­tau­ti­ne kos­mo­so sto­ti­mi (TKS) su­si­jun­gu­sia­me ru­sų erd­vė­lai­vy­je „So­juz“ at­si­ra­do pa­slap­tin­ga sky­lu­tė. Mask­va įta­ria, kad ta sky­lu­tė ga­lė­jo at­si­ras­ti dėl ty­či­nio ame­ri­kie­čių sa­bo­ta­žo.

Kosmoso agentūra „Roskosmos“ mėgina nustatyti, ar „maža, bet pavojinga“ skylutė buvo išgręžta ant Žemės, ar jau kosmose. Dėl dviejų milimetrų skersmens ertmės, aptiktos rugpjūtį – du mėnesiai po kosminio laivo paskutinės kelionės, TKS nereikšmingai sumažėjęs slėgis.

Iš pradžių kosmonautai turėjo galimybę apžiūrėti skylutę tik iš erdvėlaivio vidaus. Antradienį beveik aštuonias valandas atvirame kosmose išbuvusiems veteranams Olegui Kononenkai ir Sergejui Prokopjevui didžiulėmis pastangomis pavyko pašalinti skylutę dengiančią šilumos izoliacinę medžiagą ir paimti mėginį analizei. Operacija buvo itin sudėtinga, nes „Sojuz“, skirtingai nei TKS, nėra pritaikytas remonto darbams atvirame kosmose, ant erdvėlaivio nėra turėklų, už kurių galėtų laikytis kosmonautai. Tai buvo didelė problema.

„Roskosmos“ vadovas Dmitrijus Rogozinas anksčiau sakė, kad tyrimo metu buvo atmesta erdvėlaivio gamintojų klaidos prielaida, tačiau Maskva negali atmesti „tyčinio trukdymo kosmose“ galimybės. Kaip tuomet pranešė Rusijos žiniasklaida, buvo tirta galimybė, jog JAV astronautai tyčia išgręžė skylutę, kad būtų grąžintas namo jų sergantis kolega. Rusų pareigūnai vėliau paneigė tokius pranešimus.

Paimti mėginiai bus nusiųsti į Žemę, kad būtų „nustatyta tiesa“, kaip atsirado skylutė. Kosmonautai taip pat padarė nuotraukų ir vaizdo įrašų prieš užtaisydami pažeistą erdvėlaivio korpuso dalį. O. Kononenkai tai buvo ketvirtas, S. Prokopjevui – antras išėjimas į atvirą kosmosą. D. Rogozinas socialiniame tinkle „Twitter“ pavadino šią operaciją „neturinčia precedento pagal savo sudėtingumą“, o „Roskosmos“ pareiškė, kad ji „įeis į kosmoso tyrinėjimo istoriją“.

Erdvėlaivis „Sojuz“ naudojamas transportuojant kosmonautus bei astronautus į TKS ir atgal. Skylutė yra korpuso dalyje, kuri nebus naudojama gruodžio 20-ąją turinčiai įvykti kelionei į Žemę. TKS tebėra viena nedaugelio sričių, kur Rusija ir JAV iki šiol bendradarbiauja, nepaisydamos šlubuojančių dvišalių santykių ir Vašingtono paskelbtų sankcijų.