Tam tikros sąsajos tarp mobiliųjų telefonų ir vėžio
De­šimt­me­čius svei­ka­tos eks­per­tai sten­gė­si nu­sta­ty­ti, ar mo­bi­lie­ji te­le­fo­nai ga­li su­kel­ti vė­žį. Ket­vir­ta­die­nį JAV fe­de­ra­li­nė agen­tū­ra pa­skel­bė ga­lu­ti­nius di­džiau­sio ir bran­giau­sio pa­sau­ly­je eks­pe­ri­men­to re­zul­ta­tus.

Kaip rašo „The New York Times“, tyrimas, inicijuotas Billo Clintono administracijos, kainavo 30 mln. JAV dolerių (26 mln. eurų), jame dalyvavo apie 3 tūkst. graužikų. Per Nacionalinės toksikologijos programos eksperimentą rasta įrodymų, nors palyginti nedaug, kad radijo bangos, sklindančios iš tam tikrų tipų mobiliųjų telefonų, gali padidinti riziką žiurkių patinams susirgti smegenų vėžiu.

„Mes tikime, kad tikrai yra ryšys tarp radijo dažnių spinduliuotės ir žiurkių patinų navikų“, – teigė Nacionalinės toksikologijos programos vyresnysis mokslo darbuotojas Johnas Bucheris.

Tačiau jis įspėjo, kad spinduliuotės lygis ir trukmė buvo kur kas didesni, negu paprastai patiria žmonės, todėl negali būti „tiesiogiai lyginama su poveikiu žmonėms“. Be to, per žiurkių tyrimą analizuotas ankstesnės kartos, dabar jau nebenaudojamų mobiliųjų telefonų poveikis. Taigi tyrimo sukeltas susirūpinimas neturėtų būti siejamas su dabartiniais modeliais.

Vis dėlto ekspertai teigia, kad net ir nedidelis įrodytas vėžio rizikos padidėjimas gali turėti didelių pasekmių, nes milijardai žmonių dabar naudoja mobiliuosius telefonus.

Apie 2–3 proc. žiurkių, patyrusių spinduliuotę, atsirado piktybinė glioma, mirtinas smegenų vėžys.

Žemiausia spinduliuotė per federalinį tyrimą prilygo maksimaliai spinduliuotei, federalinių įstatymų leidžiamai telefonų naudotojams. Anot toksikologijos agentūros, toks poveikio lygis retai pasitaiko. Maksimali spinduliuotė per tyrimą buvo keturis kartus didesnė už leistiną didžiausią spinduliuotę.

Išankstinės tyrimo išvados buvo paskelbtos 2016 metų gegužę. Teigta, kad spinduliuotė „tikriausiai sukėlė“ smegenų auglius. Šių metų vasarį atsisakyta šios gana tvirtos išvados.

Tačiau kovo mėnesį 11 ekspertų grupė, sudaryta iš pramonės ir mokslo atstovų, balsavo, kad agentūra turėtų padidinti pasitikėjimo lygį nuo „neaiškių įrodymų“ iki „kai kurių įrodymų“, kad yra ryšys tarp mobiliųjų telefonų spinduliuotės ir smegenų auglių žiurkių patinų smegenyse. (Tokio ryšio nepastebėta tarp žiurkių patelių.) Dvi grupės narės Lydia Andrews-Jones iš „Allergan“ ir Susana Felter iš „Procter & Gamble“ pasiūlė atnaujinti teiginį dėl rizikos.

Pasak ekspertų, nėra neįprasta, kad vėžio modeliai skiriasi tiek tarp skirtingų lyčių žmonių, tiek tarp gyvūnų, įskaitant tirtąsias peles ir žiurkes.

Graužikai buvo veikiami spinduliuotės devynias valandas per dieną dvejus metus – kur kas ilgiau nei užkietėję mobiliųjų telefonų naudotojai. Apie 2–3 proc. žiurkių, patyrusių spinduliuotę, atsirado piktybinė glioma, mirtinas smegenų vėžys. Kontrolinėje grupėje, neveikiamoje spinduliuotės, nepasitaikė nė vieno tokio atvejo. Daugelis epidemiologų nemato gliomų pagausėjimo žmonių populiacijoje.