Šviesos greitis yra labai didelis? Ne visai – pažvelkite į šias iliustracijas
Švie­sa yra la­bai grei­ta, ar ne? 300 tūks­tan­čių ki­lo­me­trų per se­kun­dę – tai dau­giau nei sep­ty­ni ra­tai ap­link Že­mę ties pu­siau­ju. Šis grei­tis tiek di­des­nis už kas­die­ny­bė­je su­tin­ka­mus, kad jo­kių re­lia­ty­vis­ti­nių efek­tų mes pli­ka aki­mi ne­ma­to­me. Ir fak­tas, kad di­des­niu grei­čiu ju­dė­ti ne­ga­li­ma, mums kas­die­nia­me gy­ve­ni­me ne­truk­do.

Bet kosminiais mastais šviesos greitis yra labai labai mažas. Tą puikiai parodo trys animacijos, sukurtos NASA dirbančio planetų tyrinėtojo James O’Donoghue. Pirmoje matome, kaip šviesa laksto aplink Žemę:

Antroje – skrydį nuo Žemės iki Mėnulio ir atgal; viena kryptimi šviesos kelionė užtrunka kiek ilgiau nei sekundę:

Trečioji animacija realiu laiku parodo kelionę nuo Žemės iki Marso. Daugiau nei trys minutės, net tada, kai Marsas yra arčiausiai Žemės:

O juk kosminiais mastais šnekant, Marsas yra visiškai čia pat! Šviesos kelionė iki artimiausios Saulei žvaigždės užtrunka ilgiau nei ketverius metus. Iki mūsų Galaktikos centro – apie 30 tūkstančių metų. Tarpžvaigždinės kelionės, deja, neatrodo labai realistiška perspektyva.