Surasta pati tankiausia kada nors rasta superžemė: skirtumas nuo Žemės įspūdingas
Su­per­že­mės, at­ro­do, yra daž­niau­siai pa­si­tai­kan­tis pla­ne­tų ti­pas Ga­lak­ti­ko­je, ta­čiau ty­ri­nė­ti jas la­bai su­dė­tin­ga, nes Sau­lės sis­te­mo­je ana­lo­gų ne­tu­ri­me.

Vienas svarbus klausimas yra šių planetų cheminė sudėtis – jos yra tarpinės tarp tikrai uolinių Žemės tipo planetų ir tikrai ledinių bei dujinių Neptūno tipo. Planetos tankiui nustatyti reikia žinoti jos spindulį ir masę, bet masės nustatymas retai yra patikimas.

Dabar pristatyti nauji už 30 parsekų esančios žvaigždės GJ 9827, aplink kurią sukasi net trys superžemės, stebėjimų duomenys. Stebint žvaigždės judėjimą, buvo bandoma nustatyti, kokios yra planetų masės.

Gana tvirtai nustatyti kol kas pavyko tik vienos – artimiausios žvaigždei – planetos masę: paaiškėjo, kad ji yra bent 8 kartus masyvesnė už Žemę. Tai yra tankiausia kol kas aptikta superžemė. Šis atradimas sustiprina įspūdį, kad superžemės turėtų būti daugiausiai uolinės planetos.

Tyrimo rezultatai arXiv.