Štai kas ateityje gali pakeisti įprastą benziną: sukurtas išskirtinis ir nebrangus būdas, kaip iš oro gauti anglies dvideginį ir gaminti degalus
Ka­na­do­je su­kur­ta tech­no­lo­gi­ja, ku­rią nau­do­jant, ang­lies diok­si­dą ga­li­ma gau­ti tie­siai iš oro. To­kiu bū­du gau­na­mų du­jų to­no kai­na ne­vir­šy­tų 232 do­le­rių.

Kanados kompanijos „Carbon Engineering| specialistai sukūrė būdą anglies dvideginį išgauti tiesiai iš atmosferos cheminių reakcijų ciklu. Technologijos kūrėjų teigimu, jų metodas išskirtinis būdas – maži kaštai, lyginant su kitais metodais. Proceso aprašymas publikuotas žurnale Joule.

Naująja technologija išgautos dujos galės būti panaudotos kuro gamybai. Dabar egzistuoja keli kuro gavimo iš CO2 metodai: tam naudojamos naudojamos membranos, kuriomis atskiriamas deguonis ir anglies monoksidas, o taip pat specialūs katalizatoriai.

Dujų gavimo reakcijų ciklas. ©Joule

Kanados inžinierių metodas nėra pirmasis šios srities pasiūlymas, CO2 iš atmosferos išgauti galima įvairiai. Tačiau dauguma šių technologijų brangios: atstovai teigia, kad jų technologija išgautų dujų tonos savikaina bus 94 – 232 doleriai.

Naujojo metodo autoriai siūlo anglies dvideginio turintį orą rinkti konstrukcijomis, primenančiomis dabartinius aušinimo bokštus. Į vidų įtraukiamas oras reaguoja su šarmo tirpalu. Skystis užšaldomas, o paskui pamažu kaitinamas, kol įgauna tirštos suspensijos konsistenciją. Vykstant cheminių reakcijų ciklui, medžiaga reaguoja su gesintomis kalkėmis, paskui išsiskiria anglies dioksidas. Iš dujų galima gaminti benziną, dyzeliną ir aviacinį žibalą.