Šiandien tarp Žemės ir Mėnulio praskries futbolo aikštės dydžio asteroidas
As­te­roi­das „2010 WC9“ ge­gu­žės 15 d., sau­giai pro Že­mę pra­skries nuo­to­liu, pri­lygs­tan­čiu pu­sei at­stu­mo iki Mė­nu­lio (maž­daug apie 203,000 km.).

Asteroidas „2010 WC9“ gegužės 15 d., saugiai pro Žemę praskries nuotoliu, prilygstančiu pusei atstumo iki Mėnulio (maždaug apie 203,000 km.).

Skaičiuojama, kad jo dydis svyruoja nuo 60 iki 130 metrų. Tai bus vienas artimiausių tokio dydžio asteroido skrydžių pro Žemę per beveik 300 metų.

Šis asteroidas buvo „paklydęs“ ir vėl naujai atrastas. JAV Nacionalinės aeronautikos ir kosmoso administracijos (NASA) observatorija „Catalina Sky Survey“, įsikūrusi Arizonoje, pirmą kartą asteroidą pastebėjo 2010 metų lapkričio 30 d. ir tuomet jį stebėjo iki gruodžio 10 d., kada jis tapo per blausus tolesniam sekimui.

Tyrėjams nepakako stebėjimų informacijos, kad galėtų pilnai sekti jo trajektoriją taigi tik prognozavo galimą jo sugrįžimą.

Tačiau 2018 m. gegužės 8 d., praėjus beveik aštuoniems metams, astronomai aptiko, kaip manyta, naują asteroidą ir priskyrė jam laikiną žymenį „ZJ99C60“, rašo earthsky.org.

Ir tik tuomet jie suprato, kad tai Žemės link sugrįžtantis „2010 WC9“!