Rusija ėmėsi „Telegram“ programėlės
Ru­si­jos fe­de­ra­li­nė ry­šių rin­kos prie­žiū­ros tar­ny­ba „Ros­kom­na­dzor“ pra­ne­šė užb­lo­kuo­sian­ti su­si­ra­ši­nė­ji­mo prog­ra­mė­lę „Te­leg­ram“, jei jos ope­ra­to­rė per 15 die­nų ša­lies spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms ne­pa­teiks pra­ne­ši­mų šif­ra­vi­mo ko­dų.

„Telegram“ veikimas Rusijos Federacijoje bus apribotas per teismą, o į jį bus kreiptasi iškart, jei per 15 dienų nebus įvykdytas nurodymas pateikti susirašinėjimo šifravimo kodus“, – pranešė „Roskomnadzor“ atstovas.

Tuo tarpu „Telegram“ operatorė pakartojo tokiam reikalavimui nepaklus ir ketina apskųsti Rusijos Aukščiausio Teismo kovo 20 dienos sprendimą, kuriuo buvo atmestas tokio reikalavimo teisėtumą užginčijantis pareiškimas.

„Esame įsipareigoję vartotojams saugoti jų susirašinėjimo paslaptį“, – pareiškė jos teisininkas Ramilis Achmetgalijevas.

Pernai spalį Rusijos teismas skyrė 12 tūkst. eurų dydžio baudą populiariai išmaniajai susirašinėjimo programėlei „Telegram“ už tai, kad jos kūrėjai atsisakė FSB suteikti šifravimo kodus, kad ji galėtų skaityti vartotojų žinutes.

Birželį Rusijos valstybinė ryšių rinkos priežiūros tarnyba pagrasino uždrausti „Telegram“, jeigu ši nepateiks registracijos dokumentų. Nors vėliau „Telegram“ užsiregistravo, ji atsisakė nusileisti dėl reikalavimų, susijusių su vartotojų duomenų saugojimu. Visos Rusijoje registruotos internetinės kompanijos privalo kaupti visų vartotojų duomenis duomenų centruose Rusijoje ir pareikalavus teikti informaciją tarnyboms.

Nuo 2013 metų, kai buvo pradėjo veikti, nemokamos momentinio susirašinėjimo programėlės, leidžiančios dalintis žinutėmis, nuotraukomis ir vaizdo įrašais grupėmis iki 5 tūkst. žmonių, vartotojų skaičius pasiekė beveik 100 milijonų. Tačiau ši programėlė kritikuojama dėl to, kad leidžia susirašinėti nusikaltėliams ir teroristams, nes tarnybos negali jų susekti. Tai ypač pasakytina apie „Islamo valstybės“ džihadistus, kurie aktyviai naudojasi šia programėle.

Bendrovę „Telegram“ Jungtinėse Valstijose įkūrė paslaptingasis verslininkas Pavelas Durovas, kuris sukūrė ir Rusijoje labai populiarų socialinį tinklą „VKontakte“.