Po Antarktida surado dingusių žemynų liekanas
Moks­li­nin­kams pa­vy­ko at­skleis­ti se­no­vi­nių sau­su­mos ma­sy­vų lai­ko se­ką, glū­dė­ju­sią 1,6 km gy­ly­je po le­do že­my­nu.

Naujausi palydoviniai kadrai leido į Antarktidą, mažiausiai suprantamą Žemės žemyną, pažvelgti naujoje šviesoje.

Mokslininkai naudojo duomenis iš seniai žuvusio dirbtinio palydovo „Gravity Field and Ocean Circulation Explorer“ (GOCE), kuris pasibaigus jo degalams į Žemę nukrito 2013 metais.

Nors palydovas nebeveikia jau penkerius metus, mokslininkai vis dar semia ištisus duomenų klodus, kuriuos surinko įrenginys.

Mokslininkų komanda panaudojo surinktą informaciją ir sukūrė Žemės tektoninių plokščių judėjimo po Antarktida žemėlapį.

Jų tyrimas leido atsekti paslėptus tektoninius pasislinkimus, kurie vyko per pastaruosius 200 milijonų metų. Tai pateikia naujas įžvalgas į tai, kaip formavosi Antarktida.

Rytų Antarktidoje atrasta įspūdinga geologinių fragmentų mozaika, kuri atskleidžia fundamentalius panašumus ir skirtumus, egzistuojančius tarp plutos po Antarktida ir kitais žemynais, prie kurių ji buvo prisijungusi iki laikotarpio prieš 160 milijonų metų, informuoja dailymail.co.uk.

Mokslininkai apjungė GOCE rodmenis su seismologiniais duomenimis ir sukūrė 3D Žemės litosferos žemėlapį.

Litosfera yra sudaryta iš plutos ir išsilydžiusios mantijos po Žemės paviršiumi, o taip pat apima kalnų grandines, vandenynų gūbrius ir uolingąsias zonas vadinamas kratonais.

Kratonai yra senovinių kontinentų likučiai, įterpti į šiandien mums žinomus žemynus.

Naujieji rodmenys pateikė naujas įžvalgas į Gondvanos, seniai pradingusio „superžemyno“, kuriam priklausė dabar mums žinoma Antarktida, skilimą.

Nors ji skilo prieš maždaug 130 milijonų metų, žemėlapis rodo, kad Antarktida ir Australija dar kurį laiką liko susijungusios ir atsiskyrė tik prieš 55 milijonus metų.

Tyrimas taip pat atskleidė, kad Vakarų Antarktida turi plonesnę plutą nei Rytų Antarktida, kuri turi giminingų panašumų su Australija.

Mokslininkai tikisi savo atradimus panaudoti analizuojant, kaip Antarktidos geologija ir kontinentinė struktūra daro įtaką jos ledo tirpsmui.