Paskelbė, dėl ko nepavyko “Sojuz“ skrydis
Ra­ke­tos „So­juz“ ava­ri­ja anks­čiau šį mė­ne­sį įvy­ko dėl ne­tei­sin­gai vei­ku­sio da­vik­lio, ski­rian­čio pir­mą­ją ir an­trą­ją pa­ko­pą, tre­čia­die­nį pra­ne­šė Ru­si­jos kos­mo­so agen­tū­ros „Ros­kos­mos“ pi­lo­tuo­ja­mų prog­ra­mų di­rek­to­riaus par­ei­gas ei­nan­tis Ser­ge­jus Kri­ka­lio­vas.

Be to, jis nurodė, kad naujas skrydis į Tarptautinę kosminę stotį (TKS) planuojamas gruodžio 3 dieną.

Rusų televizija „Ren-TV“ citavo S. Krikaliovą, sakiusį, kad avarija įvyko „dėl daviklio, skiriančio pirmąją ir antrąją raketos pakopą, neteisingo darbo“. Dėl to šiuo metu vykdomi darbai siekiant užtikrinti naujų skrydžių saugumą, pabrėžė jis.

„Industrija dabar itin stengiasi, kad (naujas pilotuojamo erdvėlaivio) paleidimas įvyktų gruodžio 3-ąją“, – naujienų agentūrai „RIA Novosti“ sakė S. Krikaliovas.

Spalio 11 dieną pilotuojamo erdvėlaivio „Sojuz MS-10“ ekipažas – amerikietis Nickas Hague'as ir A. Ovčininas – dėl avarijos, įvykusios dvi minutės po pakilimo iš Baikonuro kosmodromo, priverstinai nusileido Kazachstane.