Nusileido ant asteroido
Iš ja­po­nų kos­mi­nio zon­do ant as­te­roi­do sėk­min­gai nu­si­lei­do vo­kie­čių ir pra­ncū­zų ste­bė­ji­mo prie­tai­sas, ga­lin­tis pa­teik­ti užuo­mi­nų apie Sau­lės sis­te­mos kil­mę.

Japonijos kosmoso tyrimų agentūra (JAXA) nurodė, kad prietaisas „Mobile Asteroid Surface Scout“ (MASCOT) buvo paleistas iš nepilotuojamo zondo „Hayabusa2“ ir sėkmingai nutūpė ant asteroido Riugu. Riugu pavadinimas japonų kalba reiškia „Drakono rūmai“.

Zondas buvo priartėjęs per maždaug 50 m nuo asteroido paviršiaus, kad galėtų paleisti dėžės pavidalo aparatą. „Hayabusa2“ netoli šio asteroido yra nuo birželio, kai pasiekė jį, nuskriejęs 280 mln. kilometrų nuo Žemės.

MASCOT buvo nuleistas po sėkmingo dviejų aparatų MINERVA-II1 nuleidimo praėjusį mėnesį. Šie stebėjimo aparatai perdavė virtinę vaizdų, kuriuose matyti nelygus asteroido paviršius. MASCOT buvo nuleistas priešingame pusrutulyje nei MINERVA-II1, kad aparatai netrukdytų vieni kitiems.

Prireikė daugiau nei trejų metų, kol „Hayabusa2“ pasiekė Riugu. Vėliau „Hayabusa2“ pats pabandys trumpam nutūpti ant asteroido paimti mėginių, kuriuos turėtų pargabenti atgal į Žemę mokslininkams.

Ličio baterijų varomas MASCOT gali veikti 16 valandų iš eilės. Per tą laiką asteroidas apsisuka du kartus. MASCOT rinks ir persiųs duomenis, įskaitant temperatūrą ir mineralų sudėtį.

Kaip nurodo JAXA, MASCOT turi optinę navigacinę plačiakampę kamerą šone ir spektroskopinį mikroskopą apačioje paviršiaus uolienoms tyrinėti. MASCOT taip pat matuos magnetinio lauko stiprumą ir temperatūrą.