Nulūžo „Facebook“: ar jūs galite prisijungti prie savo paskyros?
So­cia­li­nio tink­lo „Fa­ce­book“ var­to­to­jai pri­vers­ti­nai iš­jun­gia­mi iš as­me­ni­nių pa­sky­rų ir ne­be­ga­li pri­si­jung­ti iš nau­jo, su­tri­ko pa­čios sve­tai­nės veik­la, pra­ne­ša www.in­de­pen­dent.co.uk.

Didelė dalis „Facebook“ vartotojų tvirtina buvę netikėtai išmesti iš jų asmeninių paskyrų ir nebegali prisijungti iš naujo. Vieni lankytojai pranešė, kad jie prarado prieigą prie savo paskyrų, tuo tarpu kiti teigė, kad pats „Facebook“ tinklapis visiškai nustojo veikti.

Problema sukėlė didžiulį sąmyšį. Prieigą praradę vartotojai persimetė į tokius socialinius tinklus kaip „Twitter“ ir per juos bandė susisiekti su „Facebook“ bei išsiaiškinti, kas nutiko jų asmeninėms paskyroms.

Vartotojai tikino bandę pakartotinai jungtis prie savų paskyrų „Facebook“ plotmėje vien tam, kad įsitikintų, jog jie buvo išregistruoti. Bandę jungtis prie paskyrų iš naujo pastebėjo, kad jų slaptažodis nustojo veikti.

Nepriėmusi ankstesnio slaptažodžio sistema išmeta pranešimą, nurodantį – kaip pakeisti slaptažodį nauju. Esą tam būtinas kodas, kurį sistema atsiųs elektroniniu paštu. Bandant prie paskyros jungtis šiuo keliu paaiškėjo, kad ir naujasis kodas neveikia.

To tarpu dalis vartotojų neprieina prie pačios „Facebook“ svetainės – pats tinklapis nepasiekiamas.

Iš pranešimų aiškėja, kad prisijungimo prie „Facebook“ tinklo problema yra tik Europoje.