Nufotografuotas 14 metų Marse ištvėręs marsaeigis „Opportunity“
Sa­vai­tės pa­veiks­liu­kas – ga­ba­lė­lis Mar­so pa­vir­šiaus, ku­ria­me ap­tik­tas mar­saei­gis „Op­por­tu­ni­ty“.

Prieš tris mėnesius prasidėjus didžiulei audrai, marsaeigis užmigo ir kol kas neatsibudo. Gali būti, kad ir neatsibus – visgi jo misija planuota tik 90-iai dienų, o truko ilgiau nei 14 metų.

Bet misijos prižiūrėtojai dar nepraranda vilties, kad senukas „Opportunity“ turi jėgų ištverti ir šį išbandymą.