Neuromokslininkei Urtei Neniškytei – prestižinis tarptautinis apdovanojimas
Va­sa­rio 11 d. „L`OR­ÉAL Foun­da­tion“ ir UNES­CO pa­skel­bė prog­ra­mos „Moks­lo mo­te­rims“ ir Tarp­tau­ti­nės ky­lan­čių ta­len­tų prog­ra­mos (angl. In­ter­na­tio­nal Ri­sing Ta­lents) lau­rea­tes. Tarp 15 pers­pek­ty­viau­sių pa­sau­lio moks­li­nin­kių – ir Vil­niaus uni­ver­si­te­to Gy­vy­bės moks­lų cen­tro (VU GMC) ty­rė­ja dr. Ur­tė Ne­niš­ky­tė. Kar­tu su ki­to­mis lau­rea­tė­mis ji bus pa­gerb­ta ko­vo 14 d. ce­re­mo­ni­jo­je Par­yžiu­je.

„Man labai didelė garbė būti tokios neįtikėtinos išskirtinių moterų, aistringai ieškančių atsakymų į šiuolaikinio mokslo klausimus ir nuolat plečiančių žmonijos žinias, bendruomenės dalimi. Šis apdovanojimas patvirtina, kad einu teisingu keliu, ir tai stiprina pasitikėjimą savimi vykdant mokslinius tyrimus, taip pat rodo, kad mano veikla yra svarbi tiek pačiam mokslui, tiek visuomenei. Esu labai laiminga, kad mano tyrimai ir atradimai buvo įvertinti garbios komisijos“, – džiaugiasi dr. U. Neniškytė, šių metų Tarptautinės kylančių talentų programos laureatė ir „L’Oréal– UNESCO“ programos „Mokslo moterims“ 2017 m. stipendijos laimėtoja.

Tais pačiais metais dr. U. Neniškytės ir jos kolegos dr. Corneliaus T. Grosso iš Europos molekulinės biologijos laboratorijos straipsnis „Errant Gardeners: glial-cell-dependent synaptic pruning and neurodevelopmental disorders“ papuošė vieno įtakingiausių neuromokslams skirtų žurnalų „Nature Reviews Neuroscience“ viršelį.

VU GMC neuromokslininkė tiria, kaip mūsų smegenys vystosi ankstyvoje vaikystėje (nuo 6 mėnesių iki 6 metų) ir gilinasi į šio proceso anomalijas, kurios gali lemti protinius sutrikimus. Šiuo metu dr. U. Neniškytė tyrinėja, kodėl kartais smegenyse lieka pernelyg daug jungčių tarp dviejų neuronų – sinapsių, nors jos turėtų būti pašalintos arba „išgenėtos“ siekiant optimalaus smegenų efektyvumo.

„Vis dar lieka neatsakytas filosofinis klausimas, ar tokia sistema kaip žmogaus smegenys gali suprasti pati save. Tikėtina, kad galbūt esame nepajėgūs visko sužinoti apie smegenis, tačiau džiaugiuosi galėdama prisidėti prie jų paslapčių atskleidimo“, – tvirtina dr. U. Neniškytė.

Ją kartu su kitomis keturiolika perspektyviausių mokslininkių iš beveik 280 nacionalinių ir regioninių stipendijų laimėtojų atrinko programos „Mokslo moterims“ komisija. Laureatės atskirai renkamos iš kiekvieno šių regionų: Afrikos ir arabų šalių, Azijos ir Ramiojo vandenyno valstybių, Lotynų Amerikos, Šiaurės Amerikos ir Europos.

Per pastaruosius 21 „L’Oréal-UNESCO“ programos „Mokslo moterims“ gyvavimo metus už išskirtinius pasiekimus ir atradimus apdovanotos 107 mokslininkės. Trims iš jų paskirta Nobelio premija. Daugiau nei 3 tūkst. jaunų moterų suteikta finansinė parama svarbiausiems karjeros siekiams įgyvendinti. Regioniniu lygiu „L’Oréal-UNESCO“ skiria stipendijas 117 šalių, įskaitant ir visas tris Baltijos valstybes.

Statistika byloja, kad visuomenėje ir profesiniame gyvenime, ypač moksle, moterys vis dar nepakankamai vertinamos. Nepaisant reikšmingų pasiekimų, moterys mokslininkės sudaro 28 proc. visų pasaulio mokslininkų ir tik 3 proc. visų Nobelio premijos laureatų. Programos „Mokslo moterims“ tikslas – pripažinti iškilias moteris mokslininkes.