Naujausia Kinijos interneto cenzūros auka – „Microsoft“
Šian­dien Ki­ni­jo­je užb­lo­kuo­ta pa­ieš­kos sis­te­ma „Bing“. Tai pra­ne­šė „Fi­nan­cial Ti­mes“ šal­ti­niai ir pa­tvir­ti­no IT gi­gan­tas „Microsoft“

Kinus nuo „Bing“ vyriausybės nurodymu atkirto valstybinis operatorius „China Unicom“. Vėliau „Bloomberg“ išplatino versiją, kad „Bing“ nepasiekiamas dėl techninių kliūčių, tačiau ja mažai kas patikėjo.

Per pastaruosius keletą metų Kinija ne sykį blokavo tokius interneto milžinus, kaip „Facebook“, „Instagram“ ir „Twitter“. „Bing“ išsiskyrė tuo, kad buvo paskutinis užsienietiškas paieškos variklis ir nors „Microsoft“ stengėsi nuolaidžiauti ir pataikauti Kinijos cenzūros reikalavimams, akivaizdu, kad to nepakako.

Dar 2010 metais užblokavusi „Google“, Kinija iki šiol kuria savo nacionalinį paieškos variklį.