NASA: tikėtina, kad zondas „Voyager 2“ jau pasiekė Saulės sistemos slenkstį
Spa­lio 5 die­ną NA­SA pa­skelb­ta­me pra­ne­ši­me tei­gia­ma, kad 1977 me­tais į kos­mo­są pa­leis­tas zon­das pa­sie­kė Sau­lės sis­te­mos pa­kraš­tį. Apie ra­šo spa­ce.com.

Rugpjūčio pabaigoje dviejų zonde esančių prietaisų dėka pastebėtas kosminių spindulių, besitrankančių į įrenginį, pagausėjimas. Tai primena zondo pirmtako „Voyager 1“ istoriją, ką pradėjo fiksuoti jame esantys įrenginiai likus maždaug trims mėnesiams iki 2012 metais įvykusio didžiojo atsiskyrimo. Vis dėlto mokslininkai jausis užtikrinti tik tuomet, kai zondas išskris į tarpžvaigždinę erdvę.

„Mes pastebėjome, kad kinta „Voyager 2“ supanti aplinka – dėl to nekyla jokių abejonių, – pranešime tvirtino prie „Voyager“ projekto dirbantis mokslininkas, Kalifornijos technologijos instituto fizikas Edas Stone. – Per ateinančius mėnesius sužinosime daug, bet vis dar neaišku, kada pasieksime heliopauzę. Tačiau zondas dar ne ten – tai galiu sakyti užtikrintai.“

„Voyager 2“ prižiūrinti komanda žino, kad šiuo metu įrenginys skrieja beveik 17,7 milijardų kilometrų atstumu nuo Žemės. Tačiau nuspėti tai, kada įrenginys iš tiesų paliks Saulės sistemą pasiekdamas ribą, kurią mokslininkai vadina heliopauze, yra gana sunku.

Heliopauze vadinamas Saulės sistemą supantis burbulas, formuojamas Saulės vėjo, nuolat iš Saulės spinduliuojamų elektringų dalelių bangų. Tačiau Saulės vėjas priklauso nuo 11 metų trunkančio Saulės ciklo, atitinkamai jis slūgsta ir stiprėja. Tai reiškia, kad aplink Saulę esantis burbulas periodiškai plečiasi ir traukiasi.

Kadangi „Voyager 2“ tiksliai neseka savo pirmtako pėdomis, mokslininkai nėra užtikrinti, ar šiam pasiekus tarpžvaigždinę erdvę į žemę raportuojami duomenys keisis identiškai. Tad iki kol „Voyager 2“ praskris heliopauzę, nebus galima nieko užtikrintai teigti apie zondo padėtį šios ribos atžvilgiu.

„Voyager 2“ apleidus Saulės sistemą zondas taps antruoju tai padariusiu žmonių rankomis sukonstruotu objektu.