Mokslininkai siūlo „pritemdyti“ saulę
Har­var­do ir Jei­lio uni­ver­si­te­tų moks­li­nin­kai pa­siū­lė ne­įp­ras­tą bū­dą ko­vai su pa­sau­li­niu at­ši­li­mu – pri­deng­ti že­mę nuo sau­lės che­mi­niu sky­du.

Žurnale „Environmental Research Letters“ publikuotame straipsnyje mokslininkai svarsto galimybę žemės stratosferoje paskleisti chemines medžiagas, sulaikysiančias dalį saulės spindulių. „Stratosferos aerozolių injekcija“ pavadintą veiksmą siūloma atlikti 20 kilometrų aukštyje.

„Injekciją“ turėtų atlikti lėktuvai, tačiau mokslininkai nuogąstauja, kad šiuo metu tai padaryti galintys orlaiviai dar nesukurti.

Paskaičiuota ir projekto sąmata: norint cheminių medžiagų „injekcijas“ pradėti po 15 metų, reikia 3 su puse milijardų dolerių. Kitus 15 metų projektui reikėtų skirti po 2 milijardus 250 tūkstančių dolerių kasmet.

Kliūtis, anot mokslininkų yra ne tik technologinės galimybės ir kaštai, bet ir politika – daug šalių gali nesutikti su tokiu projektu. Pastarąją problemą mokslininkai gana savikritiškai aiškina tuo, kad jų siūlomos „injekcijos“ gali turėti neprognozuojamų pasekmių orams – sukelti sausras ir kitus ekstremalius reiškinius.

Projektą jau sukritikavo nemažai mokslininkų, teigiančių, kad mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą yra pigiau ir saugau, nei manipuliuoti saulės spinduliavimu.