Mokslininkai paskelbė datą, kada ozono sluoksnis visiškai atsistatys
Moks­li­nin­kai vi­lia­si, kad šiau­ri­nio pus­ru­tu­lio ir vi­du­ti­nių pla­tu­mų ozo­no sky­lės vi­siš­kai „už­si­trauks“ ir at­sis­ta­tys iki 2030 me­tų, skel­bia pir­ma­sis nuo 2014 me­tų at­lik­tas ozo­no sky­lės ver­ti­ni­mas.

Tyrimas, kuris atliekamas kas ketverius metus, stebi ozono sluoksnio aktyvumą ir reprezentuoja naujausią ozono sluoksnio vertinimą nuo 2014 metų.

Tuo tarpu pietinio pusrutulio ozono sluoksnis visiškai atsistatyti turėtų iki 2050-ųjų, polių regionai atsikurs iki 2060-ųjų.

Ozonas yra apsauginis sluoksnis, saugantis Žemėje egzistuojančią gyvybę nuo pavojingų ultravioletinių Saulės spindulių.

Ozono sluoksnio atsistatymo mastas nuo 2000 metų svyravo nuo vieno iki trijų procentų.

Mokslininkai teigia, kad už šiuos pasiekimus turėtume būti dėkingi „Monrealio protokolui“, 30 metų senumo tarptautiniam susitarimui, kurio tikslas sumažinti chlorfluorangliavandenilių arba CFC, bei kitų ozoną sluoksnį ardančių medžiagų vartojimą.

Minėtosios medžiagos daugiausia atkeliaudavo iš aerozolių skardinių, vėsinimo bei šaldymo sistemų ir kitų objektų, informuoja upi.com.

Kitais metais tikimasi, kad „Monrealio protokolo“ poveikis didės kartu su „Kigalio pataisos“ ratifikavimu, kuri sukurta siekiant dar labiau sumažinti ozono sluoksnį ardančių dujų naudojimą šaldytuvuose, oro kondicionieriuose bei kituose produktuose.

NASA | Ozono sluoksnis virš Antarktidos 2000m. rugsėjį ir 2018m. rugsėjį

Mokslininkų teigimu „Kigali pataisos“ galėtų padėti sumažinti Žemės temperatūrą 0,4 laipsnio ir palaikytų ją žemiau pavojingos dviejų laipsnių ribos.

Skelbiama, kad „Monrealio protokolas“ yra vadinamas vienu sėkmingiausiu daugiašaliu susitarimu istorijoje.

Manoma, kad atsargus autoritetingo mokslo ir bendradarbiavimo veiklos mišinys, kuris daugiau nei trisdešimt metų užtikrino protokolo įgyvendinimą ir nustatė tikslą užgydyti mūsų ozono sluoksnį yra būtent ta priežastis, dėl kurios „Kigali pasaitos“ teikia tiek daug vilčių apie mūsų klimato ateitį.