Moksleiviai atgaivino istorinį Vilnių legendiniame „Minecraft“ žaidime
Jau ne­tru­kus po­pu­lia­rio­jo kom­piu­te­ri­nio žai­di­mo „Mi­nec­raft“ ger­bė­jai vi­sa­me pa­sau­ly­je ga­lės pa­si­vaikš­čio­ti po is­to­ri­nį Vil­nių ir sa­vo aki­mis pa­ma­ty­ti, kaip kei­tė­si erd­vė ap­link Val­do­vų rū­mus, bė­gant am­žiams. Šį uni­ka­lų pro­jek­tą per 4 mė­ne­sius įgy­ven­di­nu­si 16 moks­lei­vių ir stu­den­tų ko­man­da siū­lo iš­skir­ti­nę ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su pir­mai­siais sa­vo dar­bo re­zul­ta­tais – nuo­trau­ko­mis ir įspū­din­gu vaiz­do fil­mu­ku.

Išvysti, kaip atrodė Vilniaus simboliais tapusios vietos – Gedimino kalnas, Vilniaus Katedra, Valdovų rūmai – gali kiekvienas, peržiūrėjęs filmuką arba nemokamai atsisiuntęs „Minecraft“ žemėlapį. Atkuriant Vilnių nuo XIII amžiaus, suburta ne tik jaunųjų „Minecraft“ statytojų komanda, bet ir pasitelktos Valdovų rūmų istorikų konsultacijos, kad Vilniaus pokyčiai būtų atvaizduoti kuo tiksliau.

Atkuriant Vilnių nuo XIII amžiaus, suburta ne tik jaunųjų „Minecraft“ statytojų komanda, bet ir pasitelktos Valdovų rūmų istorikų konsultacijos, kad Vilniaus pokyčiai būtų atvaizduoti kuo tiksliau.

„Projektas „Vilniaus istoriniai blokeliai“ padėjo įrodyti, kad kompiuteriniai žaidimai nėra vien pramoga. Jie gali tapti puikia edukacine priemone, įgalinančia jaunimą kurti išskirtinius švietimo projektus ne tik savo bendraamžiams, bet ir platesnei visuomenei“ , – pasakojo šį edukacinį projektą įgyvendinusios neformalaus ugdymo viešosios įstaigos „Trys kubai“ vadovas Darius Kniūkšta.

Nuo pat pradžių projektas sulaukė didelio susidomėjimo iš jaunimo – norinčiųjų prisidėti prie istorinio Vilniaus centro statybų „Minecraft“ žaidime atsirado daugiau nei 200. „Nors žinojome, kad „Minecraft“ – itin Lietuvos jaunimo mėgstamas žaidimas, tokios sėkmės nesitikėjome. Po kruopščios atrankos surinkome patikimą statytojų komandą, kurios jauniausiam nariui – 14 metų, o vyriausiajam – 22-eji“ , – sakė „Trijų kubų“ vadovas.

Jauniesiems statytojams teko visa atsakomybė už tai, kad Vilniaus svarbiausios vietos būtų atkurtos istoriškai tiksliai ir laiku.

Jauniesiems statytojams teko visa atsakomybė už tai, kad Vilniaus svarbiausios vietos būtų atkurtos istoriškai tiksliai ir laiku. Daugumai moksleivių, dalyvavusių šiame projekte, atlyginimas, gautas už Vilniaus statybas – pirmasis gyvenime. „Tokiu būdu galėjome paskatinti ne tik pačius jaunuolius, bet ir jų tėvus rimčiau domėtis galimybėmis, kurias suteikia žaidimų industrija“, – pabrėžė D. Kniūkšta.

Aplankys ir mokyklas

Pirmasis laikotarpis, su kuriuo gali susipažinti žaidimo dalyviai – laikai iki kunigaikščio Gedimino valdymo pradžios, kai Žemutinės pilies vietoje buvo tik maža medinių namų gyvenvietė. Pasinaudoję teleportacijos stotele, žaidėjai gali toliau keliauti per amžius ir, pavyzdžiui, aplankyti prabangius Valdovų rūmus, iškilusius, valdant Žygimantui Augustui.

„Ši virtuali kelionė laiku ne tik įdomi, bet ir naudinga, nes leidžia geriau įsiminti Lietuvos istoriją – iš to, kaip atrodė Žemutinės ir Aukštutinės pilys bei erdvė aplink, galima nemažai pasakyti apie valstybės ekonomiką ir kultūrą. Būtent todėl projektą „Vilniaus istoriniai blokeliai“ planuojame pristatyti dešimtyje Vilniaus mokyklų ir papasakoti, kaip jis gali moksleiviams padėti perprasti sudėtingesnius istorinius procesus“, – teigė „Trijų kubų“ vadovas.

Pagrindinė projekto „Vilniaus istoriniai blokeliai“ rėmėja – Vilniaus miesto savivaldybė. Šis edukacinis-patyriminis projektas tapo vienu iš 4 geriausių Vilniui skirtų projektų, pernai laimėjusių sostinės savivaldybės finansavimą.

„Trys kubai“ vienija jaunųjų kompiuterinių žaidėjų ir žaidimo kūrėjų bendruomenę, kuriai sudaromos sąlygos kurti pramoginį ir edukacinį turinį jaunimui. 2017 metais „Trys kubai“ bendruomenės projektas „Tesla“ gigafabrikas sulaukė dėmesio ne tik Lietuvoje, bet ir JAV – apie jį savo socialinio tinklo „Twitter“ paskyroje pranešė bendrovė „Tesla“ , kurios įkūrėjas – Elonas Muskas.