Minima Tarptautinė mikroorganizmų diena
Vil­niaus uni­ver­si­te­to Gy­vy­bės moks­lų cen­tras (VU GMC) jun­gia­si prie ini­cia­ty­vos mi­nė­ti Tarp­tau­ti­nę mi­kroor­ga­niz­mų die­ną. Rug­sė­jo 17 d. VU GMC moks­li­nin­kai kar­tu su par­tne­riais iš Na­cio­na­li­nės vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros la­bo­ra­to­ri­jos (NVSPL), Gam­tos ty­ri­mų cen­tro ir Lie­tu­vos mo­ki­nių ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo cen­tro vi­suo­me­nei pa­sa­kos apie mi­kroor­ga­niz­mų svar­bą žmo­gaus gy­ve­ni­me.

VU GMC mikrobiologas dr. Audrius Gegeckas paskaitoje „Mikroorganizmai – idėjų šaltinis“ atskleis, kodėl be mikroorganizmų neįsivaizduojamas šiuolaikinis mūsų gyvenimas. NVSPL Mikrobiologinių tyrimų skyriaus darbuotoja Daiva Veitienė paskaitoje „Lietuvoje dažniausiai pasitaikantys žmogaus žarnyno helmintai“ apžvelgs pastarųjų paplitimą Lietuvoje. Apie sintetinę biologiją papasakos Sintetinės biologijos organizacijos vadovas, vienas 2017 m. „Vilnius-Lithuania iGEM“ komandos, laimėjusios pagrindinį tarpatautinio sintetinės biologijos konkurso „iGEM“ prizą, narių Laurynas Karpus.

Kaip atrodo mikrobiologo kasdienybė? Kaip dirbama su bakterijomis ir mieliagrybiais?

Be to, renginio dalyviai sužinos, kokie mikroorganizmai dalyvauja gamybos procesuose, o kurie sugeba „virškinti“ medieną ar plastiką, sukelia augalų ligas, išskiria junginius, nuodingus kitiems mikro– ar makroorganizmams, kodėl didžioji dalis bakterijų yra žmonių draugai, pažins virusų gyvenimo būdą bei įvairovę, galės pamatyti parazitų makroskopinius ir mikroskopinius preparatus, sužinoti apie užsikrėtimo kelius, apsisaugojimo būdus ir kaip diagnozuoti parazitų sukeliamas ligas.

Kaip atrodo mikrobiologo kasdienybė? Kaip dirbama su bakterijomis ir mieliagrybiais? Kaip pamatyti ir suskaičiuoti tuos, kurių nematome plika akimi? Kas slepiasi po santrumpa PGR? Atsakymus į šiuos ir kitus klausimus bus galima išgirsti VU GMC kieme įsikursiančioje Mobiliojoje mokslinėje laboratorijoje. Jaunieji mikrobiologai pristatys dažniausiai naudojamus klasikinius ir šiuolaikinius mikrobiologijos metodus, parodys ir paaiškins, kaip auginami mikroorganizmai, kaip dirbama su DNR ir baltymais.

Tarptautinė mikroorganizmų diena pradėta minėti Portugalijoje pernai rugsėjo 17-ąją. Ši data pasirinkta neatsitiktinai. Tai diena, kai mikrobiologijos pradininkas, chemikas ir biologas Antonijus Levenhukas (ol. Antonie van Leeuwenhoek) išsiuntė laišką Londono karališkajai draugijai, kuriame pirmasis aprašė savo stebėtus vienaląsčius organizmus. Tai buvo mikrobiologijos, kaip vienos svarbiausių gyvybės mokslų šakų, atsiradimas.

Šiemet Tarptautinė mikroorganizmų diena bus minima dešimtyje Europos šalių. Be Lietuvos, prie iniciatyvos prisijungė Estija, Graikija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Moldova, Nyderlandai, Šveicarija, Portugalija ir Ukraina.

Tarptautinę mikroorganizmų dieną organizuoja Lietuvos mikrobiologų draugijos nariai, VU GMC mokslininkai doc. Eglė Lastauskienė, dr. A. Gegeckas ir dr. Rūta Stanislauskienė. Renginys jau dabar sulaukė rekordinio susidomėjimo, į jį užsiregistravo keli šimtai dalyvių.

Tarptautinei mikroorganizmų dienai skirtos veiklos įtrauktos į rugsėjo 12–21 d. 15-ąjį kartą vykstančio mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė“ programą.