Marsaeigis „Curiosity“ persikelia į naujas Marso vietas: atsiuntė įspūdingą panoramą
Mar­so Ve­ra Ru­bin kal­na­gūb­ris dau­giau nei me­tus lai­ko ti­krai­siais na­mais bu­vo NA­SA mar­saei­giui „Cu­rio­si­ty“, ta­čiau at­ėjo me­tas jam ju­dė­ti to­lyn.

Paskutinė jo užduotis prieš pajudant link netoliese esančio moliu turtingo regiono buvo 360 laipsnių kampu nufilmuoti žadą atimančią kalnagūbrio panoramą.

„Curiosity“ Marso paviršių tyrinėja nuo 2012 metų, toliau tęsia savo misiją, nepaisant smarkiai nusidėvėjusių jo ratų, grąžto kuriam praėjusiais metais prireikė rimtų remonto darbų bei atminties gedimų, kurie apribojo jo galimybes.

„Curiosity“ yra Geilo krateryje, kur jau daugiau nei metus Vera Rubin kalnagūbryje tyrinėjo geležimi turtingus mineralus.

Zondo surinkti duomenys leidžia manyti, kad uolienos šiame kalnagūbryje susiformavo iš nuosėdų, kurios susikaupė ant šiuo metu išdžiūvusio Marso ežero dugno. Vis dėlto, išlieka paslaptimi, kodėl šios uolienos neyra taip, kaip aplink jį esančios pamatinės uolienos.

Iki detalių išanalizavus šią teritoriją, projekto mokslininkai iš NASA šiuo metu kreipia zondą link naujo regiono – moliu turtingos vietovės, pramintos Glen Torridon, skelbia NASA.

Marsaeigis šio regiono tyrimui ir ankstesnės gyvybės ženklų paieškoms taip pat skirs maždaug vienerius metus.

Marsaeigis „Curiosity“ Marse jau aptiko molio mineralų ir organinių molekulių pėdsakų.

Visgi, vien tik organinės medžiagos tikrai neįrodo gyvybės egzistavimo, tačiau tai ingredientai, kurie reikalingi gyvybei. Ankstesnis skysto pavidalo vandens ir organinių molekulių egzistavimas rodo, kad kadaise planeta gebėjo palaikyti gyvybę, tačiau tam įrodyti prireiks daugiau duomenų.

Jeigu tai pasirodytų tiesa, tai būtų labai svarbi žinia.