LŽ diskusija: kodėl informaciniai burbulai – grėsmė?
Šian­die­nos kun­ku­liuo­jan­čia­me so­cia­li­nių me­di­jų pa­sau­ly­je vi­si mes esa­me įka­lin­ti in­for­ma­ci­niuo­se bur­bu­luo­se. Sa­vo ar net ne sa­vo no­ru. Ta­čiau ar su­pran­ta­me, koks taip reiš­ki­nys ir dėl ko taip no­riai jam at­si­duo­da­me?

Kyla klausimas, kodėl informaciniai burbulai jau kurį laiką vadinami grėsme demokratijai ir kaip, jais pasinaudojant, manipuliuojama žmonėmis politiniame, socialiniame ar verslo gyvenime?

Atsakymų į šiuos ir kitus klausimus ieškosime su politinių burbulų ekspertu Rytų Europos studijų centro direktoriumi Linu Kojala ir gerai žinoma komunikacijos eksperte Orijana Mašale.