Kokiu greičiu sukasi šiuo metu kosmose keliaujantis „Tesla Roadster“?
Elo­nas Mus­kas ir „Spa­ceX“ ga­lin­giau­sios „Fal­con Hea­vy“ ra­ke­tos pa­lei­di­mu su­kaus­tė pa­sau­lio dė­me­sį. Dau­gy­bė žmo­nių gy­vai ste­bė­jo šį is­to­ri­nį įvy­kį ir kar­tu džiau­gė­si, kad vis­kas įvy­ko sėk­min­gai. Dė­me­siui pri­trauk­ti bu­vo pa­nau­do­tas ir „Tes­la Roads­ter“ au­to­mo­bi­lis, ku­ris da­bar ku­rį lai­ką su­kio­sis at­vi­ra­me kos­mo­se. Bet ar jis ti­krai su­kio­ja­si? Ko­kiu grei­čiu jis su­ka­si ir ar Star­ma­ną grei­tai pra­dės py­kin­ti?

Apie Starmaną, kosminio „Tesla Roadster“ vairuotoją, galima juokauti ilgai, nors niekas iš tikrųjų jo gerbūviu ir nesirūpina. Visgi, pats automobilio sukimosi klausimas yra gana įdomus, nes paleidimo metu suteiktas sukimasis kosmoso vakuume būtų mažai kuo stabdomas. Tačiau kaip išmatuoti „Tesla Roadster“ sukimosi dažnį?

Turėdami vaizdo medžiagą iš automobilio, jo sukimąsi galėtume nustatyti idealiai tiksliai. Visgi, „Tesla Roadster“ į Žemę jau nebesiunčia jokių duomenų. Tačiau tai nereiškia, kad mes jį palikome likimo valiai. Astronomai seka kosminį elektromobilį keliais teleskopais, kurie, nors ir nepateikdami ryškaus automobilio vaizdo, gali padėti nustatyti jo sukimosi dažnį.

Pietiniu Astrofizikos Tyrimų Teleskopu (SOAR) dirbantys astronomai kurį laiką stebėjo kosmoso tuštybėje skriejantį „Tesla Roadster“. Pagal saulės atspindžių pasikartojimą, kurį ten esančia įranga galima labai tiksliai išmatuoti, įmanoma apskaičiuoti „Tesla Roadster“ sukimosi dažnį. Pasirodo, jis yra 4,7589 minutės (+/– 0,0060 minutės).

Kitaip tariant, pilnai automobilis apsisuka per kiek mažiau nei 5 minutes. Tai yra gana ilgas laikas – „Tesla Roadster“ su Starmanu už vairo Žemės atžvilgiu sukasi lėtokai.

Nepaisant to, kad „Tesla Roadster“ tikrai nesusidurs su oro pasipriešinimu, šis sukimosi dažnis nėra nekintamas. Jį gali paveikti keletas veiksnių, įskaitant Marso gravitaciją, susidūrimus su mikrometeoritais, prasidėsiantį automobilio irimą ir taip toliau. Beje, Marsas dar labai ilgą laiką automobilio paveikti neturėtų.

Astrofizikas Jonathanas McDowellas skaičiuoja, kad arčiausiai prie Marso automobilis priartės 2020 metų spalio 8 dieną (į skaičiavimus įtraukiant laiką nuo dabar iki 2030 metų). Tačiau ir tuomet Marso gravitacinis laukas „Tesla Roadster“ nepaveiks, nes tarp Raudonosios planetos ir elektromobilio vis dar bus 7 milijonų kilometrų atstumas.

Vėliau mokslininko skaičiavimais automobilis vėl pasuks link Žemės, tačiau artimiausiame taške prie mūsų planetos, neskaitant dabartinės automobilio padėties, „Tesla Roadster“ atsidurs tik 2021 metų kovą, kuomet praskries 45 milijonų kilometrų atstumu.

Atviras kosmosas yra negailestingas ir „Tesla Roadster“ patirs jo naikinamą galią. Kosminė spinduliuotė pirmiausiai sunaikins organines automobilio medžiagas ir jis pradės byrėti.

Visgi, įdomu tai, kad mes vis dar galime jį sekti ir net labai tiksliai apskaičiuoti sukimosi dažnį.