Klimato inovacijų hakatone – sprendimai Lietuvai
Spa­lio 26–27 die­no­mis „Vil­nius Tech Park“ įvai­rių sri­čių spe­cia­lis­tai 24 va­lan­das kū­rėi­no­va­ty­vius, nau­jo­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis par­em­tus spren­di­mus, ku­rie pa­dė­tų pra­ei­ty­je­pa­lik­ti šiuo me­tu Lie­tu­vo­je ky­lan­čius kli­ma­to kai­tos iš­šū­kius. Kli­ma­to ino­va­ci­jų ha­ka­to­no(angl. Cli­mat­hon) nu­ga­lė­to­jais ta­po „VGEM“ ko­man­da, su­kū­ru­si sis­te­mą, lei­džian­čia elek­trą­ga­mi­nan­tiems na­mų ūkiams pre­kiau­ti su ki­tais var­to­to­jais peer-to-peer pri­nci­pu.

Kaip teigiama renginio organizatorių išplatintame pranešime, „Climathon“ renginys vienu metu buvo organizuojamas daugiau nei šimte miestų visame pasaulyje, kuris apjungia virš 4,000 ekologijos, IT bei verslo entuziastų. Vilniuje kūrybines žaidynes organizavo šiemet oficialiu „European Institute of Innovation and Technology (EIT) Climate-KIC“ atstovu Lietuvoje tapęs „Vilnius Tech Park“.

Iš viso hakatono finalo metu pristatyta 10 idėjų. Tarp jų – planas kaip Kauną parvesti pirmuoju Lietuvoje miestu, atsisakiusio plastiko vartojimo, motyvacinė chatbot funkcija, skatinanti dažniau kelionėms mieste rinktis dviratį, sprendimai, skirti mažinti plastikinių maišelių naudojimą maisto prekių parduotuvėse bei programėlė, skirta didinti gyventojų sąmoningumui apie oro taršą ir jų poveikį sveikatai.

Dalyviams geriausius rezultatus pasiekti padėjo įvairiausių sričių mentoriai iš privataus, viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus.

„Climathon“ renginio dalyvius sveikino bei apie didesnę panašių iniciatyvų svarbą kalbėjo ir renginį atidaręs aplinkos ministras Kęstutis Navickas bei energetikos ministro patarėjas Rytis Kėvelaitis.

Renginio metu pasirašytas memorandumas dėl klimato inovacijų skatinimo Lietuvos Respublikoje, įsipareigojantis siekti didesnio tarpusavio bendradarbiavimo ieškant ekologiškų sprendimų viešajame ir privačiame sektoriuose. Šį memorandumą pasirašė atstovai iš „Vilnius Tech Park“, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijos, ekologiškų produktų gamintojo „Auga Group“, technologinių projektų akseleratoriaus „Collective Hub“, rizikos kapitalo fondas „Contrarian Ventures“ prekybos centrų tinklo „Iki“ (valdomo UAB „Palink“), pirmosios ir vienintelės Lietuvoje elektromobilių dalinimosi platformos „Spark“ bei Vilniaus kavinių tinklas „Taste Map“ bei VšĮ „Žaliosios Politikos Institutas“.

„Labai džiaugiamės, kad šiemet prisijungėme prie didžiausios pasaulinės klimato inovacijų iniciatyvos. Lietuvoje daugelis žmonių teigia pasisakantys už ekologiškumą bei atsinaujinančius energijos šaltinius, tačiau matome, kad švietimo minėtose srityse vis dar trūksta. Nuostabu, kad tokių renginių metu galime skatinti dalyvių bei svečių sąmoningumą klimato kaitos, plastiko vartojimo, efektyvesnių kelionių miestuose ir kitose, su ekologija susijusiose temose“ – teigia vienas renginio organizatorių bei Climate-KIC Hub Lithuania vadovas Gediminas Dilertas. „Collective HUB“ komandai, kuri šiuo metu dirba ties oro kokybės monitoringo platformos kūrimu, „Climathon“ renginys tapo akivaizdžiu įrodymu, jog mūsų vystomas projektas gali tapti svarbia dalimi siekiant realių pokyčių oro užterštumo, ekologijos srityse. Taip pat esame laimingi, kad renginio metu pasirašytas memorandumas suburs jaunus ir iniciatyvius žmones, verslą ir valstybines institucijas, siekiant spręsti klimato kaitos problemas“– įspūdžius po renginio komentavo vieni iš Collective HUB įkūrėjų Raman Pakholkau ir Vaidas Andriūnas.