Kas dabar nutiks su į kosmosą iškeltu „Tesla Roadster“?
Elo­nas Mus­kas trium­fuo­ja. Jis ne tik įro­dė, kad „Fal­con Hea­vy“ vei­kia, bet ir įvyk­dė šio­kią to­kią vie­šų­jų ry­šių ak­ci­ją – į kos­mo­są iš­kė­lė sa­vo „Tes­la Roads­ter“. Gy­vai trans­liuo­ja­mą kos­mo­so tuš­ty­bė­je be­si­su­kio­jan­čio au­to­mo­bi­lio vaiz­dą ste­bė­jo dau­gy­bė žmo­nių ir vaiz­das iš­ties at­ro­dė įspū­din­gai. Bet ne vie­no žmo­gaus gal­vo­je kir­ba klau­si­mas – ką kos­mo­sas pa­da­rys su šiuo au­to­mo­bi­liu? Ne­gi jis taip am­ži­nai ir su­kio­sis kos­mo­se?

Vos tik „Tesla Roadster“ su savo vairuotoju Starmanu pakilo į atvirą kosmosą, žmonės iš karto pradėjo klausinėti – kodėl nuo šalčio neapšerkšnijo automobilio langai, kodėl nesuskelbėjo plastikinis prietaisų skydelis, kodėl salone dar nematyti jokių deformacijų? Aišku, jiems buvo atsakoma, kad kosmose nėra drėgmės šerkšnui susidaryti, o ir atmosferos nedengiamas priešais saulę prasisukantis automobilis tikriausiai kartais net ir įšyla. Kosminė įranga išbandoma ne tik dėl šalčio, bet ir dėl temperatūrų pokyčių – kietus, specialiai kosmosui nepritaikytus daiktus staigūs temperatūros pokyčiai tiesiog sulaužo. Taip, deja, tikėtina, nutiks ir ypatingajam „Tesla Roadster“.

Visgi, didžiausias bėdas automobiliui sukels ne temperatūra, o radiacija. Žemėje mes esame saugomi atmosferos, o kosmose tokios apsaugos nėra. Todėl kosminė spinduliuotė po truputį pradės ryte ryti organinius automobilio komponentus – padangas, odinius ir plastikinius salono elementus. Net ir anglies pluošto rėmas neatlaikys radiacijos, nes ji tiesiog sutraukys jungtis tarp molekulių. Laikui bėgant automobilis turėtų pradėti byrėti į gabalus, tačiau kada?

Indianos universiteto chemikas Williamas Carrollas šiuo klausimu yra kategoriškas – tokiomis sąlygomis organiniai automobilio komponentai kosmose ištvers metus. Tačiau nėra didelės jėgos, kuri plėštų komponentus nuo automobilio, todėl jie ir susilpnėję išliks drauge. Radiacija labiausiai paveiks plastiką, odą ir padangas, o štai aliumininė bazė, kadaise pasiskolinta iš „Lotus“, turėtų kosmose išlikti net labai ilgą laiką. Stiklai tikriausiai irgi liks gyvuoti, nebent į juos pataikys koks mažytis asteroidas. Išliks ir nuo kosminės spinduliuotės apsaugantį skafandrą dėvintis Starmanas.

Elonas Muskas suvokia, kad jo automobilis labai lėtai pradės byrėti. Tačiau iki to laiko, kai nuo jo tikrai atsiskirs įvairios dalys, gali praeiti ne vieneri metai, o gal ir dešimtmečiai. Todėl automobilyje yra mikroschema su užrašu „Pagaminta žmonių Žemėje“ (ką gali žinoti, ką sutiks „Tesla Roadster“ ir Starmanas), ant prietaisų skydelio yra ir nedidelis „Tesla Roadster“ modeliukas, o ant ekrano užklijuotas užrašas „Nepanikuok!“ („Don‘t panic!“). Jį Muskas pasirinko dėl vienos savo mėgstamos knygos – Douglaso Adamso „Keliautojo autostopu gidas po galaktiką“ (1979).

Muskas iš tikrųjų yra didelis mokslinės fantastikos gerbėjas, o dabar jis į realybę neša tai, kas dar ne taip atrodė kaip knygos siužetas.