Kanadoje išbandė unikalų prietaisą, su kuriuo Marse ieškos gyvybės
Jei­gu Mar­se yra gy­vy­bės, ją ap­tik­ti ti­krai ne­bus leng­va. Šiuo me­tu įpras­tai mi­kroor­ga­niz­mai ap­tin­ka­mi la­bo­ra­to­ri­jo­se, į ku­rias at­siun­čia­mi ty­ri­mų vie­to­se pa­im­ti mė­gi­niai.

Analogiškai planuojama elgtis ir Marso tyrimų atveju – mėginiai iš Raudonosios planetos būtų siunčiami į Žemę ir tiriami laboratorijose.

Tačiau dabar pirmą kartą pademonstruota, jog mikroskopines gyvybės formas aptikti įmanoma ir vietoje, nenaudojant masyvios aparatūros. Tam panaudotas miniatiūrinis DNR sekvenavimo prietaisas.

Technologija išbandyta Kanados arktinėse teritorijose, beveik 80 laipsnių šiaurės platumos. Tokia vieta pasirinkta neatsitiktinai – temperatūra ir amžinasis įšalas daro ją panašią į Marso paviršių.

Ateityje tokią technologiją bus galima panaudoti ne tik Marse, bet ir Europos ar Encelado vandenynų tyrimams.

Tyrimo rezultatai publikuojami „Frontiers in Microbiology“.