Kaip Nobelio premijos laureatas padės Lietuvos lazerių rinkai
Kai lau­ke taip bep­ro­tiš­kai karš­ta, no­ri­si ir at­vės­ti ir įjung­ti sme­ge­nis dirbt aukš­čiau­sia pa­va­ra. To­kią ga­li­my­bę su­tei­kia moks­lo po­pu­lia­ri­ni­mo lai­da „Moks­lo sriu­ba“ drau­ge su fi­zi­kos No­be­lio pre­mi­jos lau­rea­tu Wolf­gan­gas Ket­ter­le.

Naujų žinių iš vėsinimo iki absoliutaus nulio pasaulio gausite pažiūrėję interviu su šiuo charizmatišku mokslininku. Įdomiausius savo veiklos aspektus profesorius pateikė dar prieš pat savo paskaitą „Atradimų receptas: artėjimas link absoliutaus temperatūros nulio“. Paskaitą profesorius skaitė Vilniaus universitete.

Profesorius dirba Masačiusetso technologijų institute ir siekdamas absoliutaus nulio, jaučiasi pasiekęs dar ne viską. Kam reikia medžiagas vėsinti iki kosminio šalčio? Kaip tai gali padėti Lietuvai ir jos lazerių kūrėjams? Žiūrėkite „Mokslo sriubos“ interviu su lietuviškais subtitrais.

.