JAV mokslininkai panikuoja – dėl vyriausybės uždarymo
Nuo pra­ėju­sių me­tų gruo­džio 22 die­nos yra už­da­ry­ta JAV vy­riau­sy­bė ir tai jau ta­po re­kor­di­niu lai­ko­tar­piu, kai gau­sy­bė įvai­rių įstai­gų yra pri­vers­tos už­da­ry­ti du­ris ir stab­dy­ti sa­vo veik­lą. Tarp jų yra ir gau­sy­bė moks­lo įstai­gų bei moks­li­nin­kų, ku­rie pra­de­da kal­bė­ti vis gar­siau, kad toks cen­tri­nės val­džios už­sis­py­ri­mas ir ne­ge­bė­ji­mas su­si­tar­ti su kiek­vie­na die­na vis skau­džiau smo­gia moks­lui ir pa­žan­gai.

Kaip praneša „Los Angeles Times“, mokslininkai ir toliau savo jėgomis stengiasi bent minimaliai išlaikyti gyvus savo vabzdžius, mikrobus bei augalus, kuriuos jie studijuoja ir atlieka įvairius tyrimus.

Tai jiems daryti su kiekviena diena tampa vis sudėtingiau, kadangi esama situacija netgi techniškai draudžia užsiimti tokia veikla.

Mokslininkai, kurie kalbėjosi su „Los Angeles Times“, sakė, kad jų bei kitų mokslininkų darbai dėl tokios padėties gali žlugti ir sugrąžinti juos mėnesiais ar net metais atgal. Eksperimentai, kurie buvo pradėti vykdyti prieš JAV vyriausybės uždarymą, negali būti tiesiog sustabdyti.

„Tai tas pats, kaip pasakyti gydytojui, kad tu negali aplankyti savo pacientų“, – sakė anksčiau USDA dirbęs augalų genetikas Victor’as Raboy’us.

Tiriamieji organizmai, iš kurių kai kurie yra nepakeičiami genetiniai hibridai, vis dar turi maitintis ir toliau augti, daugintis ir galiausiai mirti. Tai reiškia, kad laiko požiūriu jautrūs moksliniai tyrimai gali būti visiškai sužlugdyti, nes mokslininkai vis dar negali jų studijuoti ir plėtoti.

Net atsižvelgiant į tai, kad turbūt retas mokslininkas norėjo išeiti nemokamų atostogų viduryje savo tyrimų, yra ir dar rimtesnių tokios situacijos pasekmių. Kai kurie vyriausybės mokslininkai teigia, kad tyrinėjo tokius dalykus, kaip Zikos viruso paplitimas, o kiti tyrinėjo būdus, kaip apsaugoti jautrius augalus nuo kenkėjų.

Tad tokia situacija su kiekviena diena tampa vis rimtesnė ir nesibaigiantis JAV vyriausybės uždarymas sukels vis daugiau problemų. Mokslininkai bei kiti valstybinio sektoriaus darbuotojai jau mėnuo kaip be atlyginimų ir per šiuos metus mokslo bendruomenė tikrai pajus šios situacijos sukeltus neigiamus padarinius.

Primename, kad dalinis JAV vyriausybės uždarymas prasidėjo 2018 metų pabaigoje, kai įstatymų leidėjams nepavyko pasiekti persilaužimo ginče dėl Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo reikalavimo, susijusio su JAV ir Meksikos siena.

Demokratai atsisako skirti 5 mlrd. JAV dolerių D. Trumpo sienos projektui, o prezidentas tikina, kad pilnai nefinansuos vyriausybės, kol negaus pinigų. Baltųjų rūmų atstovė spaudai Sarah Sanders apkaltino demokratus „atvirai nusprendus išlaikyti mūsų vyriausybę uždarytą, kad būtų apsaugoti nelegalūs imigrantai, o ne Amerikos žmonės“.

Jos teigimu, D. Trumpas „nepasirašys pasiūlymo, jeigu jo prioritetas nėra mūsų šalies saugumas“. Kol tęsiasi diskusijos dėl išlaidų sienai, maždaug 800 tūkst. federalinių darbuotojų negauna atlyginimų, o nepagrindinės vyriausybės institucijos neveikia.