Istorinis nusileidimas tamsiojoje Mėnulio pusėje: Kinija jau pakeliui
Ki­ni­jos kos­mo­so agen­tū­ra pa­lei­do pa­ly­do­vą, ku­ris yra da­lis no­va­to­riš­kos prog­ra­mos, sie­kian­čios iš­ty­ri­nė­ti tam­sią­ją ar­ti­miau­sio mū­sų kai­my­no pu­sę.

Tamsioji Mėnulio pusė mums vis dar išlieka paslaptimi, nes ji yra nusukta nuo Žemės ir yra didele dalimi atkirsta nuo komunikacijų.

Kinija viliasi tapti pirmąja valstybe, kuri „minkštuoju nusileidimu“ (ang. Soft-land) nutupdys zondą tolimojoje Mėnulio pusėje, dar žinomoje kaip tamsioji pusė, kuri yra menkai pažįstama.

Palydovas, pavadintas „Queqiao“, buvo paleistas iš kosmoso centro pietvakarinėje Sičuano provincijoje (Xichang Satellite Launch Center).

Paleidimas yra „svarbus žingsnis“, tačiau palydovo misijai vis dar teks susidurti su iššūkiais, tarp kurių ir daugybė jo orbitos korekcijų, „stabdymas“ arti Mėnulio ir Mėnulio gravitacijos panaudojimas savo naudai.