Iš kumpio kepimo riebalų pagamino marias degalų
Po di­džių­jų žie­mos šven­čių net 145 tūkst. Suo­mi­jos na­mų ūkių ati­da­vė per­dirb­ti 44 tūkst. ki­log­ra­mų rie­ba­lų, li­ku­sių iš­ke­pus šven­ti­nius pa­tie­ka­lus. Šios at­lie­kos bu­vo pa­nau­do­tos ap­lin­kai ne­kenks­min­gų de­ga­lų ga­my­bai.

Aplinką tausojantys Suomijos gyventojai jau antrus metus per didžiąsias metų šventes prisidėjo prie kampanijos „The Ham Trick“ ir po vaišėms skirtų patiekalų kepimo likusius riebalus atidavė ekologiškų degalų gamybai. Šiemet iniciatyvą palaikė per 145 tūkst. namų ūkių – keturis kartus daugiau negu pernai. Iš viso surinkta apie 44 tūkst. kilogramų riebalų, kurie bus panaudoti „Neste MY“ dyzelinui gaminti. Iš tokio kiekio riebalų pagamintų degalų užtektų net keturiolikai kelionių aplink pasaulį.

„Pernai „Ham Trick“ kampanijoje dalyvavo 40 tūkst. Suomijos namų ūkių – tai buvo malonus siurprizas. Šiais metais, užsibrėžę tikslą atliekas surinkti iš 100 tūkst. namų ūkių, manėme, kad šiek tiek pervertiname savo galimybes. Vis dėlto rezultatai mus tiesiog pribloškė! Žmonių noras ir pastangos tik įrodo, kad atliekų perdirbimas Suomijoje labai vertinamas“, – teigė Osmo Kammonen, „Neste“ vyresnysis viceprezidentas, atsakingas už ryšius su visuomene ir rinkodarą.

Norintieji prisidėti prie iniciatyvos galėjo lengvai tai padaryti – visoje šalyje buvo net 150 riebalų surinkimo punktų. Didžiojoje dalyje jų talpyklos buvo beveik pilnos.

Riebalų likučiai perdirbimo gamykloje taps „Neste MY“ dyzelinu. Tai – iš atsinaujinančių šaltinių gaminamas dyzelinas, kuris, palyginti su įprastu (iš naftos pagamintu) dyzelinu, nulemia iki 90 proc. mažesnes CO2 emisijas. Šiam dyzelinui gaminti gali būti naudojami ir riebalų, taukų ar kepti panaudoto aliejaus likučiai.

Dyzelinas iš atsinaujinančių šaltinių gaminamas pagal Suomijoje užpatentuotą NEXBTL (angl. – Next Generation Biomass to Liquid) technologiją. Jis gali būti pilamas į bet kurio automobilio baką, taip pat gali būti įprasto dyzelino sudėtinė dalis.

„The Ham Trick“ – vienintelė tokia kampanija pasaulyje, o ją įgyvendindamos iš viso bendradarbiauja 14 organizacijų. Prasidedant kampanijai organizatoriai skaičiavo, kad prie jos prisidės 100 tūkst. namų ūkių, o labdarai bus surinkta 20 tūkst. eurų. Kadangi tikslas pasiektas su kaupu, nepasiturinčias šeimas globojančią labdaros organizaciją pasieks 25 tūkst. eurų.