Interneto kūrėjas ragina gelbėti pasaulinį tinklą
In­ter­ne­tas „spar­čiai ri­ta­si į dis­funk­ci­nę at­ei­tį“. Tai par­eiš­kė jo kū­rė­jas se­ras Ti­mas Ber­ner­sas-Lee, ku­ris par­agi­no vi­są pa­sau­lį dė­ti pa­stan­gas, kad taip ne­įvyk­tų.

Praėjus 30 metų nuo to, kai jis pasiūlė sukurti internetą, vizionierius britų visuomeniniam transliuotojui BBC pareiškė, kad žmonės jau suprato, kaip galima manipuliuoti jų duomenimis internete. Tačiau problemų pakanka ir be to: duomenų pažeidžiamumas, programišių atakos, dezinformacijos kampanijos ir taip toliau.

Pasak pasaulinio tinklo „tėvo“, daugelis žmonių jau nebetiki, kad internetas gali tapti gėrio jėga. Tuo abejoja ir jis pats: „Esu labai susirūpinęs dėl bjaurasties ir dezinformacijos plitimo“. Seras Timas Bernersas-Lee guodžiasi mintimi, kad žmonės vis geriau suvokia grėsmes, su kuriomis susiduria internete: „Kai nuskambėjo „Cambridge Analytica“ (bendrovė, padėjusi nugalėti „Brexit“ šalininkams) skandalas, žmonės suprato, kad rinkimai (referendumas) laimėti manipuliuojant duomenimis, kuriuos jie patys suteikė.

Jis taip pat pabrėžė, kad pastaruoju metu mato vis didesnį poreikį apginti laisvę internete. Pasaulinio tinklo kūrėjo atvirlaiškyje minimos 3 didžiausios, jo nuomone, grėsmės internetui šiandienos pasaulyje: programišių veiksmai ir internetinis smurtavimas; probleminės tinklo sistemos, kaip pavyzdžiui, „klikus“ skatinantys verslo modeliai; nenumatytos pasekmės, kaip kad vis labiau poliarizuotos ir vis agresyvesnės diskusijos.

Anot sero Timo Bernerso-Lee, problemą galima išspręsti tik tuo atveju, jei interneto vartotojai ims spausti vyriausybes ir korporacijas, o šios įves naujas taisykles ir naujus įstatymus, ribosiančius piktavališką elgesį internete.

BBC paklaustas, ar internetas, kaip reiškinys, apskritai buvo teigiamas, jo kūrėjas atsakė, kad taip buvo pirmuosius 15 metų, o vėliau pasimatė „poreikis taisyti padėtį“.