HP skelbia apie skaitmeninę 12 trln. dolerių vertės pramonės revoliuciją
„HP“ kom­pa­ni­ja la­bai rim­tai žiū­ri į 3D me­ta­li­nių de­ta­lių spaus­di­ni­mą pra­mo­ni­niu ly­giu ir tik ką pri­sta­tė nau­ją ko­mer­ci­nę 3D spaus­di­ni­mo plat­for­mą, ku­rią pa­va­di­no „Me­tal Jet“. Kom­pa­ni­ja ma­no, kad nau­jo­ji tech­no­lo­gi­ja bus la­bai pla­čiai nau­do­ja­ma ir pa­da­rys mil­ži­niš­ką įta­ką au­to­mo­bi­lių pra­mo­nei. Jau da­bar aiš­ku, kad nau­jo­ji tech­no­lo­gi­ja at­lie­ka dar­bus 50 kar­tų grei­čiau ir yra žy­miai pi­ges­nė, pa­ly­gi­nus su ki­to­mis 3D tech­no­lo­gi­jo­mis.

„HP Metal Jet“ spausdintuvas yra „HP“ inžinierių ilgų darbo metų rezultatas ir dabar jie, drauge su „GKN Powder Metallurgy“, šią sistemą įdiegė „GKN“ gamyklose. Šie 3D spausdintuvai jau pradėjo gaminti tam tikras dalis gerai žinomiems pramonės lyderiams, kaip „Volkswagen“ ir „Wilo“.

„GKN“ teigia, kad, pasinaudoję „Metal Jet“ sistema, savo klientas atspausdins milijonus svarbių detalių. „Mes esame įdomioje epochoje, po kurios nebus kelio atgal. Matome, kad masinės gamybos ateitis priklauso 3D spausdinimo technologijoms. Naujoji HP technologija „Metal Jet“ leidžia mums plėsti savo verslą ir pasinaudoti naujausiomis technologijomis, kurios anksčiau buvo brangios“, – sakė „GKN Powder Metallurgy“ generalinis direktorius Peter‘is Oberparleiter‘is.Be „Metal Jet“ technologijos pristatymo, kompanija paleido ir „Metal Jet Production Service“ gamybos paslaugą, kuri leidžia greičiau atkartoti reikiamų 3D dalių dizainą ir užtikrina greitą detalių gamybos spartą. Tokia gamybos paslauga padeda vartotojams lengviau integruoti „Metal Jet“ spausdintuvą į jų ilgalaikius planus.

„Mes esame viduryje skaitmeninės pramonės revoliucijos, kuri transformuoja 12 trilijonų dolerių vertės gamybos pramonę. HP buvo viena iš šios transformacijos pradininkių, kai pramonei pristatė masinę plastikinių dalių 3D spausdinimo technologiją, o dabar mes pristatome Metal Jet technologiją, kuri užtikrina metalinių dalių 3D spausdinimą“, – sakė „HP Inc.“ generalinis direktorius ir prezidentas Dion‘as Weisler‘is.

Su „Metal Jet“ 3D spausdintuvu greitai ir pigiai pagaminamos preciziškai tikslios, aukščiausios kokybės metalinės detalės ir tam nereikia jokių papildomų įrankių

„Šios technologijos reikšmė yra milžiniška – vien automobilių, pramonės ir medicinos sektoriai kasmet pagamina milijardus metalinių detalių. Naujoji „HP Metal Jet 3D“ spausdinimo platforma padidina dalių gaminimo greitį, kokybę ir kelia ekonomiką.“

„HP“ kompanija planuoja, kad jau 2019 metais pradės teikti gamybines paslaugas, kurios leis gamintojams įkelti 3D dizaino rinkmenas ir reikiamas detales atspausdinti „GKN“ turimoje „Metal Jet“ sistemoje. Pačiais spausdintuvais planuojama pradėti prekiauti 2020 metais, o masinė prekyba prasidės 2021 metais. Manoma, kad tokia „Metal Jet“ sistema kainuos apie 400 000 JAV dolerių.