Geležinio žmogaus kostiumas realybėje: pirmi prototipai jau padaryti ir ... jie skraido!
Am­ži­na žmo­gaus sva­jo­nė – lais­vai skrai­dy­ti. As­me­ni­nė reak­ty­vi­nė skrai­dyk­lė šią ga­li­my­bę mums su­tei­kia. Pir­mo­ji nau­jo­jo se­zo­no „Moks­lo sriu­bos“ lai­da su­pa­žin­di­na su iš­ra­dė­jų R. Brow­nin­go ir F. Za­pa­tos su­kur­to­mis skrai­dyk­lė­mis. Tie­sa, ne­il­gam. Kol kas ore ga­li­ma iš­bū­ti vos 6 – 9 mi­nu­tes.

„Elono Musko vadovaujama kosmoso technologijų kompanija „SpaceX“ jau yra paleidusi ne vieną panaudotą raketą. Atlikus krovinio iškėlimą į orbitą, raketos dalys grakščiai nusileidžia į norimą vietą. Tai leidžia gerokai atpiginti skrydžius.

Pagalvokime. Jei sugebame taip preciziškai tiksliai nutupdyti raketos pakopą, kodėl negalėtume sukurti skraidančio Geležinio žmogaus kostiumo? Ir tai jau yra padaryta.“ – sudomina „Mokslo sriubos“ vedėjas Ignas Kančys.