Galaktikos centre aptiktas keistas švytintis siūlas: tai – kažkas paslaptingesnio
Pa­ukš­čių Ta­ko ga­lak­ti­kos cen­tras yra gau­siai ty­ri­nė­ja­ma zo­na, nes ten yra di­džiau­sia (ma­tuo­jant pa­gal dy­dį dan­gaus skliau­te) mums ži­no­ma juo­do­ji sky­lė, o ap­link ją vyks­tan­tys pro­ce­sai pa­de­da su­pras­ti ir ki­tų ga­lak­ti­kų bran­duo­lius.

Dabar pristatyti stebėjimai, rodantys ten esant anksčiau neaptiktą įdomią struktūrą – maždaug parseko ilgio labai siaurą radijo bangomis švytintį siūlą.

Vienas siūlo galas nukreiptas beveik tiksliai juodosios skylės link, taigi atrodo, kad yra su ja susijęs.

Siūlas nebuvo aptiktas kitų bangos ilgių, nei radijo, nuotraukose, taigi jį sudaranti medžiaga spinduliuoja ne šiluminį spektrą.

Vienas galimas paaiškinimas – siūlą sudaro energingos dalelės, pabėgančios iš juodosios skylės prieigų palei magnetinio lauko liniją, o aplink ją besisukdamos šitaip ir spinduliuoja. Tačiau neaišku, kodėl matome tik vieną tokį siūlą, o ne daugiau.

Tyrimo rezultatai arXiv.