Estai renka gyventojų DNR pavyzdžius
In­ter­ne­ti­nių tech­no­lo­gi­jų ly­de­rė Es­ti­ja ati­da­ro DNR duo­me­nų ba­zę, ku­rio­je bus dau­giau nei 150 tūkst. ša­lies gy­ven­to­jų ge­ne­ti­niai duo­me­nys ir ku­ri pa­dės vyk­dant chro­niš­kų li­gų pre­ven­ci­ją, taip pat jas diag­no­zuo­jant ir gy­dant.

Nacionalinio genomo tyrimų centro mokslininkai planuoja sužymėti maždaug 11,7 proc. Estijos gyventojų genus.

Kitas Estijos šimtmečio proga šiais metais pradėto 5 mln. eurų projekto tikslas – paruošti ir išduoti genetines korteles su personalizuota genotipo analize 100 tūkst. Estijos savanorių.

„Kuo daugiau turėsime genetinių duomenų, tuo tikslesni bus mūsų moksliniai tyrimai, tuo greičiau mes galėsime surasti genetinius variantus, lemiančius vieną ar kitą ligą“, – pirmadienį elektroniniu paštu informavo Genomo tyrimų centro atstovė Annely Allik.

Ši duomenų bazė papildys dabar egzistuojančią daugiau 52 tūkst. Estijos gyventojų genetinių duomenų bazę, kuri buvo surinkta nuo centro atidarymo 2001 metais.

Savanoriai gali duoti savo DNR mėginius ligoninėse ir privačiose projekto partnerio „Synlab“ laboratorijose.

Tačiau projekto organizatoriai perspėja savanorius, kad jie negalės pasinaudoti savo genetiniais įrašais giminės medžiui sudaryti, nes tam prireiktų įstatymų saugomų trečiosios šalies duomenų.